Header image

Alzheimer Cafe Lichtenvoorde Dec 2010

PERSBERICHT - Lichtenvoorde, december 2010.

Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o.

Woensdagavond 15 december wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is: Samen een jaar afsluiten in een gezellige sfeer. Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde.Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom.Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.De toegang is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig. Optreden “Kwartet Voices” in het Alzheimercafé.

Woensdagavond 15 december 2010 is ons thema: Een jaar afsluiten in een gezellige sfeer. Mensen met dementie kunnen erg genieten van muziek. Deze gevoelens blijven vaak bestaan tot en met de laatste fase.We willen daarom voor hen en hun naasten een gezellige avond organiseren om lekker te ontspannen en van deze zang te genieten, want ontspannen en samen ervaringen uitwisselen kan van veel waarde zijn. Het Alzheimercafé in Lichtenvoorde bestaat al weer meer dan een jaar en gedurende deze tijd zijn er verzchillende vriendschapsbanden ontstaan . Dit komt natuurlijk vooral omdat men lotgenoot is en daardoor samen de zorgen kan delen en begrijpen. Omdat we het jaar willen afsluiten in een gezellige sfeer hebben we “Kwartet Voices” uitgenodigd. Dit zijn vier dames die accapella zingen . Zij weten de gevoelige snaar te raken en verstaan de kunst om ons met hun zang te pakken. In de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld en zijn de gastvrouwen er voor U om Uw vragen te beantwoorden, Want ondanks onze invulling van vanavond zijn dat de dingen waarvoor het Alzheimercafé er is. U bent van harte welkom.

Wat gebeurt er. Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde(behalve in de maand augustus). Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. Is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer. Tijdens deze avond zal Bernice Koskamp het Alzheimercafé muzikaal omlijsten. Jaarprogramma 2011. In 2011 hopen wij u opnieuw te mogen begroeten in het Alzheimer Café. Het programma ziet er alsvolgt uit: 26 januari: Het niet pluisgevoel. 23 februari: Wat is er aan de hand en wat kan helpen. 23 maart: Bang ,Boos en in de war. 27 april: Er alleen voor staan. 25 mei : Miscommunicatie met hulpverleners.

Inlichtingen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met mevr. Riet Nieuwenhuis, lid werkgroep Alzheimercafé Lichtenvoorde.Tel: 06-13514411. zie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor alle mensen die informatie willen over dementie uit de gemeenten Oost Gelre,Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, VIT Oost Achterhoek,Careaz, Sensire,Zorgcombinatie Marga Klompé, Streekziekenhuis Koningin Beatrix , Ijsselkring Welzijn en hulpverlening.Ander nieuws