Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde weer geopend

LICHTENVOORDE-Woensdagavond 28 september a.s wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is:” Dementie en beweging. Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde.Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom! Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang en koffie is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid , daar twijfelt niemand aan. Omdat een slechte gezondheid dementie verschijnselen kan verergeren is regelmatig bewegen zeer aan te raden. Door bewegen worden verschillende zintuigen aangesproken ( horen ,zien, voelen) en wordt het sociaal contact gestimuleerd.Daarnaast bevordert regelmatig bewegen de spierkracht en coördinatie waardoor minder ongevallen optreden. Wel is het verstandig dat de bewegingsaktiviteit met plezier wordt gedaan. Een aktiviteit die past bij de persoon zelf is daarom erg belangrijk, omdat de kans dan groot is dat het steeds herhaald kan worden. Dit is voor iemand met dementie van grote waarde.

Marijke Huisman (fysiotherapeut in het verpleeghuis de Molenberg) komt over dit onderwerp vertellen. Zij kan bovendien adviezen geven wat U wel en wat U beter niet kan doen als het gaat om iemand met dementie op het gebied van bewegen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen n.a.v het onderwerp dat is besproken of vragen die U bezig houden. U bent van harte welkom.

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde(behalve in de maand augustus). Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Jaarprogramma 2011: Oktober: Het wordt me teveel. November: Dementie en gevaarlijke situaties. December : Op weg naar kerst. Inlichtingen.

Voor meer informatie over het Alzheimercafé kunt U bellen met de Alzheimertelefoon van Afdeling Achterhoek. Tel. 06-13514411. Zie voor meer informatie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk. Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz en Zorgcombinatie Marga Klompée , Sensire en huisartsenpraktijk Richtershagen Lichtenvoorde.Ander nieuws