Header image

Avondwandeling aan de Koolmansdijk Lievelde

LIEVELDE - De afdeling IVN en het KNNV Oost-Achterhoek organiseren samen de Avondwandeling "Orchideeën, insecten en vlinders bij de Koolmansdijk". De wandeling vindt plaats op woensdagavond 3 juni. Let Op!! Vertrek om 19.00 uur. Startplaats Parkeerplaats Koolmansdijk, 7137 NC te Lievelde. Volg eventueel de IVN Borden.

De Koolmansdijk omvat een prachtig natuurgebied waar veel orchideeën groeien en bloeien. Tevens zijn er vele insecten en vlinders te vinden die in de Achterhoek verder weinig voorkomen Het oudste deel omvat een stuk van 7 ha. en na de ruilverkaveling werd het uitgebreid tot 40 ha. Na de sluiting van het pompstation van het waterleidingbedrijf aan de Boschlaan werd dit zelfs 80 ha. De sluiting van de waterwinning had een positief effect voor dit gebied en met name voor de orchideeën en vele insectensoorten die afhankelijk zijn van het kalkrijke kwelwater dat hier naar de oppervlakte komt.

De voorspellingen zijn gunstig om hier verschillende soorten orchideeën, vlinders en insecten te spotten. Het natuurgebied van de Koolmansdijk is een waar eldorado voor vlinders en diverse insectensoorten. Het kan er wemelen van de koevinkjes, bruin zandoogjes, kleine vosjes. Ook zien we mogelijk de zwartspriet- en geelsprietdikkopjes en komt de st. jacobsvlinder voorbijvliegen. Wie weet springt de grote groene sabelssprinkhaan net voor je voeten weg, de grootste sprinkhaan van ons land. Bij het poeltje kunnen we mogelijk platbuiklibelles, verschillende waterjuffers en de keizerlibelle zien, waarvan verteld wordt dat deze tijdens hun vlucht vlinders uit de lucht grijpen met hun poten, waarna ze even later met de vleugels naar beneden dwarrelen en waarna ze een stevige stengel zoeken om daar hun prooi te verorberen.

Het wordt aanbevolen om stevig schoeisel te dragen en een verrekijker en loep mee te nemen. De wandeling is gratis, al is een vrije gift altijd welkom.

Informatie over excursies: André Hendriks  0544-352043.Ander nieuws