Header image

Bestuur De Bron ziet af van locatie Hameland

GROENLO - Het bestuur van Cultureel Centrum De Bron in Groenlo heeft besloten niet over te gaan naar de geplande Hamelandlocatie aan de Mattelierstraat in Groenlo. Het college van B&W laat bij monde van wethouder Paul Wentink weten bijzonder teleurgesteld te zijn over dit besluit: “We dachten dat we hier goede afspraken over gemaakt hadden. Dit besluit heeft ons onaangenaam verrast.”

Het college van B&W kan zich niet vinden in de argumenten die het bestuur van CC De Bron aanvoert. Wethouder Wentink: “Het bestuur heeft aangegeven dat te weinig gebruikers mee willen naar de nieuwe locatie. Ook voorziet het bestuur problemen om voldoende vrijwilligers te vinden om de nieuwe locatie te beheren. Ik heb begrip voor de problemen die het bestuur ziet. Maar ik vind dat het besluit om dan maar niet te verhuizen te overhaast is genomen. We hebben als gemeente niet eens de kans gehad om samen te zoeken naar oplossingen en dat stelt ons teleur.”

Huidige locatie ongeschikt Het college is al enkele jaren bezig om samen met het bestuur van CC De Bron toe te werken naar verhuizing naar een nieuwe locatie. Een eerder uitgevoerd onderzoek gaf al aan dat verhuizing noodzakelijk was. Wethouder Wentink: “We onderschreven allebei de conclusies van dat rapport. Dat was ook het vertrekpunt om naar een nieuwe locatie te gaan zoeken. Een locatie die een duurzame oplossing biedt voor de huisvesting van een cultureel centrum op de lange termijn.”

Huurgarantie Die locatie leek gevonden in het voormalige Hamelandgebouw met aangrenzende villa. Zowel de gemeente als CC De Bron spraken de intentie uit om hier een goede invulling aan te geven. Om De Bron goed op gang te helpen werd een éénmalige bijdrage van € 80.000,- beschikbaar gesteld voor de inrichting. Wethouder Wentink hierover: “We wilden De Bron een goede start geven. Daarom hebben we ons naast die bijdrage ook voor een periode van 10 jaar garant gesteld voor de huuropbrengst. Daarom zijn wij ook zo verbaasd door het besluit van het bestuur van De Bron.”

Stad Groenlo Het college betreurt het besluit des te meer omdat het ook nadelig is voor de uitvoering van het Programma Stad Groenlo. Wethouder Wentink: “We zetten in op een levendig centrum van Groenlo, met veel activiteiten, waar mensen elkaar ontmoeten. Wij vinden dat De Bron daar een belangrijk aandeel in kan hebben. Ook die mogelijkheid blijft nu onbenut en dat is bijzonder spijtig.”

Wethouder Wentink hoopt dat het bestuur van CC De Bron het besluit alsnog wil heroverwegen. “De deur staat nog steeds open voor overleg om samen een oplossing te zoeken. Ik herhaal dan ook mijn oproep aan het bestuur om dat overleg met ons aan te gaan.”Ander nieuws