Header image

Bijeenkomst over groen in winkelstraten Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Binnen het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur werken wij samen met veel inwoners, ondernemers en andere partijen. Samen versterken we de bedrijvigheid en levendigheid van Lichtenvoorde. Het groene karakter van Lichtenvoorde – ook in het centrum – is hierbij een van de speerpunten. Op dinsdag 12 december vindt vanaf 19.30 uur een bijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Met het vaststellen van de nota Openbaar Groen heeft de gemeenteraad aangegeven het belangrijk te vinden dat op bepaalde plekken extra accenten worden gelegd in het openbaar groen. Dit door het groen te verbeteren of uit te breiden. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld. Ook de winkelstraten in Lichtenvoorde kunnen een impuls gebruiken.

Op dinsdagavond 12 december willen we samen een plan bedenken voor groen in het centrum van Lichtenvoorde. Daarbij hopen we in het bijzonder dat aanwonenden en ondernemers op de route Korte Rapenburgsestraat - Rapenburgsestraat - Markt - Rentenierstraat - ideeën met ons willen delen. Hacron Groen is ook nauw betrokken en is aanwezig bij de bijeenkomst. Zo maken we Lichtenvoorde samen weer een stukje groener en mooier!Ander nieuws