Header image

Boeken- en platenbeurs ook voor uzelf een goed doel!

LICHTENVOORDE - Het is inmiddels een grote traditie: de Boeken- en Platenbeurs van de Vrienden van Antoniushove. Tijdens de Zomermarkt op zondag 5 juli kunt u de Boeken- en Platenbeurs bezoeken in woon- en zorgcentrum Antoniushove. En wie een boek of een muziek-cd koopt, geeft zichzelf betaalbaar leesplezier cadeau en draagt bovendien bij aan veel leefplezier voor de ouderen in de woonzorgcentra in en rondom  Lichtenvoorde. Bezoekers doen er dus goed aan de Boeken – en Platenbeurs te bezoeken. Er is voor jong en oud een hoop gezelligheid te beleven in dit grand café van Antoniushove.  Vanaf 11 uur is de Boeken- en Platenbeurs geopend.

[MEER DONATEURS] Mede door de opbrengsten uit deze boekenbeurzen kunnen de Vrienden van Antoniushove veel voor de ouderen realiseren om hun leven veraangenamen. In het afgelopen jaar zijn er veel wensen ingewilligd. Daarnaast hebben de vrienden bijna 100 bedrijven in Lichtenvoorde bereid gevonden donateur te worden. "De reden die zij geven is dat de ouderen van nu in Antoniushove, Hof van Flierbeek of de Patronaatshof Lichtenvoorde hebben opgebouwd en welvaart hebben gebracht, waarvan wij genieten”, licht voorzitter Frans Ticheloven de wervingsactie toe.

[NIEUWE PROJECTEN] Inmiddels zijn de activiteiten en de projecten die de Vrienden van Antoniushove helpen financieren voor ouderen te volgen op Facebook en op de website van Careaz. Nieuwe projecten zijn: de aanschaf van een tovertafel -dit is een nieuw spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel- en het realiseren van een kleine huiskamer met een televisie naast het grand café waar ouderen in huiselijke kring kunnen vertoeven. Dergelijke investeringen maken voor de ouderen in de woongroepen van deze woonzorghuizen net het verschil in de kwaliteit van leven. Zoals een donateur onlangs omschreef: "Ik gun ouderen eenzelfde manier van leven zoals ze die vroeger geleefd hebben.”  

[THUISBIOS] Nog niet zo lang geleden is de thuisbioscoop gereedgekomen. Fietsend op een hometrainer kunnen mensen kijken naar een film van hun geboortedorp. Beweging en herkenning zijn het positieve gevolg. Bewegen is goed voor jong en oud. Jeanet Damkot, teamleider van Careaz Patronaatshof, zocht naar een mogelijkheid om dit voor de mensen met dementie die bij Careaz wonen, te stimuleren. Ze stuitte op informatie over een fietsbeleving door middel van een thuisbioscoop en was meteen enthousiast. Om het financieel mogelijk te maken, werden de Vrienden van Careaz Antoniushove om hulp gevraagd, die hun medewerking graag toezegden.

De Boeken- en Platenbeurs wordt opgeluisterd met een aantal activiteiten, zoals een verloting en muziek. Locatie: Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33. De Boeken- en Platenbeurs is van 11.00 uur – 17.00 uur. U bent van harte welkom.

 Ander nieuws