Header image

BügelHajema gaat verder met herinrichting Markt Groenlo

GROENLO - Het college van B&W heeft het advies van de Burgergroep Groenlo overgenomen en het bureau BügelHajema gekozen om de herinrichting van de Markt en omgeving verder uit te werken. Wethouder Hoijtink kan zich goed vinden in deze keus: “De ideeën van BügelHajema komen het meest tegemoet aan de meningen die we via mail, facebook en vanuit de Burgergroep hebben binnengekregen. Nu gaan we samen met alle direct-betrokken partijen van het gebied de details uitwerken.”
De herinrichting van de Markt en omgeving is een zogenaamde quick win. De doelstelling is om het project af te ronden in juni 2013.Dat is een hele klus, weet wethouder Hoijtink: “Het project behelst meer dan alleen de Markt. Er wordt tegelijkertijd ook een ontwerp gemaakt voor het Europlein, Mattelierstraat, De Wheme en de Boompjeswal. Dat geldt ook voor de maatregelen om de verkeerscirculatie te verbeteren zodra je de Markt afsluit. Je kunt het één niet los zien van het ander. De herinrichting Markt en omgeving wordt gefaseerd uitgevoerd. De fasering is opgenomen in het Programma Stad Groenlo. Het gehele schetsontwerp wordt nu uitgewerkt door BügelHajema. De burgergroep had nadrukkelijk voorkeur voor het ontwerp van BügelHajema. Men vond met name de samenhang in het ontwerp goed. De burgergroep heeft inmiddels ook een advies uitgebracht. Dit advies wordt meegenomen bij de volgende ontwerpen. Vooral het gebruik van historisch verantwoorde materialen is een aandachtspunt. Het project gaat dus verder dan alleen de afsluiting en herinrichting van de Markt. Dat is een flinke klus, die in korte tijd geklaard moet worden. Om het plan verder uit te werken wordt een ontwerpteam van negen personen samengesteld. Daarin zitten afgevaardigden vanuit de buurt, maar ook vanuit organisaties zoals de GOV, de evenementen, horeca, cultuurhistorie en Burgergroep. In een aantal sessies zal BügelHajema het ontwerp met hen uitwerken. Wethouder Hoijtink: “In die periode van oktober en november zullen we ook nog een inloop organiseren, zodat iedereen zijn of haar mening over het totale ontwerp kenbaar kan maken.” Wie meer wil weten over de ideeën van het bureau BügelHajema kan terecht op http://www.stadgroenlo.nl/ Via www.facebook.com/stadgroenlo kan iedereen meepraten en melden we ook de voortgang van het ontwerpteam.


Ander nieuws