Header image

Cliëntendag Mens&Techniek

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 3 november organiseert zorginstelling De Lichtenvoorde een inloopdag voor cliënten en verwanten over Mens&Techniek. Al eerder organiseerde De Lichtenvoorde symposia over de relatie tussen mens en techniek. Kern hierbij is de visie dat mensen met een verstandelijke beperking met behulp van techniek zelfstandiger kunnen leven en wonen. En daar meerwaarde aan ontlenen!

In 2009 hielden wij in het Graafschapstadion het eerste symposium Mens@Techniek waar wij onze visie op mens en techniek aan anderen hebben over kunnen brengen. In 2010 hielden wij Mens2Techniek, een workshop waarin onze medewerkers hun creatieve ideeën rond dit thema kwijt konden en lieten zien! En nu is er dan Mens&Techniek. Op de cliëntendag van 3 november is er voor gekozen om de mens met zijn verstandelijke beperking en zijn verwanten centraal te stellen. Wij willen graag cliënten en verwanten informeren en willen ook door hén geïnformeerd worden. Wellicht hebben mensen met een beperking of hun verwanten zelf zeer goede ideeën over hoe zij of wij de techniek kunnen gebruiken. Ook willen wij onze gezamenlijke kennis over techniek in de zorg delen. En wensen en dromen op dit gebied van cliënten en verwanten horen.

Daarover gaat deze dag. Wat heeft een cliënt nodig om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te behouden of uit te breiden? Welke techniek kan daarbij behulpzaam zijn? En hoe ziet dat er praktisch uit? Dat willen wij allemaal aan elkaar laten zien!

In Oost-Gelderland ondersteunt en begeleidt De Lichtenvoorde mensen van jong tot oud in wonen, werken en leven. Of zij een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of autisme spectrum stoornis hebben. Omdat iedereen zijn eigen leven heeft, ondersteunt De Lichtenvoorde waar nodig. Kijk voor meer informatie op www.delichtenvoorde.nl of op www.delichtenvoorde.comAnder nieuws