Header image

De Lichtenvoorde organiseert minisymposium

LICHTENVOORDE - De Lichtenvoorde organiseert op 29 november een minisymposium. Dit in het kader van de Roze Loper, certificaat voor homovriendelijkheid in de zorg. Dit landelijke project wordt uitgevoerd door het Consortium Roze 50+ en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. Doel van het project is zorginstellingen bewust te maken van de (seksuele) diversiteit onder hun cliënten en door middel van een Tolerantiescan te toetsen in hoeverre er binnen het beleid van de zorginstelling oog is voor deze vaak vergeten groep cliënten.

Een vergeten doelgroep! Zo omschrijven mensen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit of seksuele diversiteit zichzelf. Er is weinig aandacht voor hen. Zij vinden het moeilijk om voor hun homoseksualiteit uit te komen. De begeleider heeft last van handelingsverlegenheid en het ontbreekt vaak aan kennis en vaardigheden. Ook seksuele diversiteit is niet in alle lagen van de samenleving vanzelfsprekend. Extra aandacht voor deze thema’s én voor jeugdigen en hun opvoeders is erg belangrijk.

Er zijn in Nederland naar schatting tien- tot twintigduizend mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit. Zorginstellingen zijn zich vaak niet bewust dat deze geaardheid problemen kan veroorzaken. Daarom is de Roze Loper bedacht. De zorginstelling die in het bezit is van de Roze Loper heeft laten zien dat binnen de instelling een homovriendelijk beleid wordt gevoerd.

De Lichtenvoorde heeft onlangs een audit ondergaan en is met vlag en wimpel geslaagd voor deze toets. Hiermee heeft De Lichtenvoorde als eerste in de Achterhoek en als eerste zorginstelling in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking aangetoond oog te hebben voor de diversiteit van hun cliënten en medewerkers. Een uniek gegeven waar wij graag aandacht aan besteden door middel van dit symposium. Gelijktijdig verschijnt er een themaboekje over mensen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit of seksuele diversiteit.Ander nieuws