Header image

De Slag om Grolle 2012 óók voor de jeugd

GROENLO - Ook in 2012 wordt van 19 tot en met 21 oktober weer De Slag om Grolle georganiseerd in Groenlo. Door ruim 1200(!!) re-enactors afkomstig uit heel Europa wordt de verovering van Groenlo door Frederik Hendrik op de Spanjaarden in 1627 gedurende deze dagen een aantal keren nagespeeld en is in de stad Groenlo een beeld te vormen van de gebeurtenissen uit die tijd en het dagelijks leven in die tijd.

In 2010 heeft Gerard van Huet, als docent verbonden aan het Assink Lyceum te Haaksbergen, op vrijdagmorgen 22 oktober meer dan 100 leerlingen van zijn school naar Groenlo gehaald. Die leerlingen hebben toen het multimediale spektakel in De Oude Calixtus gezien, ze hebben de kampementen van de reenactors bezocht, ze zijn in het stadsmuseum geweest en ze zijn getuige geweest van de slag. Dit alles verliep zeer succesvol en zo ontstond het idee om dit uit te breiden voor 2012.

Ter voorbereiding is er een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit de heren Gerard van Huet, Joop Derksen en Ben Verheij; alle drie zijn als vrijwilliger verbonden aan het multimediale spektakel Mijn schilt ende betrouwen dat nu (bijna) dagelijks te zien is in De Oude Calixtus in Groenlo: www.oudecalixtus.nl. Alle drie hebben – gezien hun werkverleden – een sterke affiniteit met het onderwijs.

De Werkgroep De Slag om Grolle, óók voor de jeugd heeft het plan opgevat om in de maand oktober 2012 een aantal activiteiten te organiseren voor leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs. De Opstand (en het gebeuren in 1627 in Groenlo is onderdeel van die opstand) maakt namelijk deel uit van het onderwijscurriculum van deze leerjaren. De nagespeelde verovering van Groenlo door Frederik Hendrik met alle nagebootste tijdsomstandigheden daaromheen lijken ons een zeer geschikt uitgangspunt om dit onderwerp niet alleen praktisch toe te lichten maar ook levend te maken voor de leerlingen.

Het is de bedoeling om de deelname vanuit de doelgroep dit jaar aanmerkelijk uit te breiden, zoals hierboven al genoemd. Daarom leek het ons zinvol om daarvoor hulp en ondersteuning te zoeken, maar dan wel in het onderwijsveld. Daarvoor hebben wij Wilfried Rouwhorst, Opleidingsmanager Basis zorg en welzijn Groenlo van het Graafschap College benaderd. Deze reageerde direct heel enthousiast en uit een aantal vervolggesprekken is naar voren gekomen dat het Graafschap College Groenlo mee gaat doen.

Van het Graafschap College, locatie Groenlo gaan meedoen: Een 40-tal studenten van de afdelingen: Onderwijs en Begeleiden, onderwijsassistent (niveau 4) Basis Zorg en Welzijn, helpende in de zorg (niveau 2) Verpleging en Verzorging, verzorgende (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4) Deze studenten zullen hun begeleidingsactiviteiten ontplooien onder de hoede van een vijftal docenten.

In het kader van het competentie gestuurd onderwijs biedt deze activiteit de studenten de mogelijkheid om concreet aan de volgende competenties te werken:

Opzetten van activiteiten voor groepen jongeren. Samenwerken, organiseren, plannen. Oefenen in het begeleiden van groepen jongeren. Uitwerken en oefenen van huishoudkundige en verpleegtechnische vaardigheden vanuit historisch perspectief.

Dit alles vanuit een historisch perspectief waarbij een concrete kennismaking met lokale geschiedenis en het zichtbaar maken daarvan, centraal staat.Ander nieuws