Header image

Groot deel cliënten Oost Gelre positief over geleverde zorg

Osst Gelre - De gemeente is verplicht jaarlijks een cliënt ervaringsonderzoek uit te laten voeren voor Jeugdhulp en Wmo. Het onderzoek over het jaar 2017 is samen met de Achterhoekse gemeenten uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Het overgrote deel van de cliënten is positief over de geleverde zorg en ondersteuning in Oost Gelre.

 

De tevredenheid bij zowel Wmo als Jeugd is op alle vlakken toegenomen. Cliënten zijn heel tevreden over de snelheid van de hulp. Ook hebben veel respondenten het idee dat ze de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. De aandachtspunten zijn besproken met de Wmo-raad.

 

Samenvatting resultaten Jeugdhulp

Tekstvak: ü	81% geeft aan te weten waar zij terechtkunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben 
ü	78% geeft aan vaak of altijd snel geholpen te zijn
ü	90% van de respondenten zegt dat beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden 
Voor Jeugdhulp hebben 117 ouders en jongeren de vragenlijst ingevuld (respons 17%). Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. Zij zijn positief over de hulpverleners. De kennis van medewerkers is over het algemeen goed. De respondenten hebben het idee dat ze serieus worden genomen en de behandeling is volgens de meesten respectvol. Met name de snelheid waarmee zij geholpen zijn, wordt dit jaar positiever gewaardeerd dan vorig jaar.

 

Samenvatting resultaten Wmo

Tekstvak: ü	82% van de respondenten geeft aan snel geholpen te zijn 
ü	83% van de respondenten is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht
ü	87% is zeer tevreden over de deskundigheid en manier waarop er geluisterd wordt door de medewerker
ü	83% geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de oplossing

ü	 
Voor Wmo zijn er 300 vragenlijst ingevuld (respons 39%). Bijna de helft van de respondenten is rechtstreeks naar de gemeente gegaan om hulp aan te vragen. Ongeveer een derde is doorverwezen door bijvoorbeeld huisarts of ziekenhuis. Bij 33% van de respondenten heeft iemand anders de aanvraag gedaan.

 

De deelname bij de Wmo is van 49% (2016) gedaald naar 39% (2017). Voor Jeugdhulp is het afgenomen van 33% naar 17%. Waarschijnlijk komt dit door het aantal enquêtes dat inwoners gevraagd wordt in te vullen. De lagere respons is ook te zien bij andere gemeenten. Het is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Zo vragen we nu ook al op andere manieren naar de tevredenheid van onze cliënten. Bijvoorbeeld door een telefoontje na een huisbezoek, om te vragen wat de ervaringen zijn.Ander nieuws