Header image

Dialectdag op zaterdag 29 oktober a.s. in Zieuwent

ZIEUWENT - Sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw is het gebruik van de streektaal in het publieke domein dramatisch terug gelopen. Dat geldt in het bijzonder ook op het gebied van religie. Werd in de Katholieke Kerk bijvoorbeeld het gebruik van het Latijn door het Vaticaan afgeschaft, het dialect hoefde men niet af te schaffen, dat was vanzelf al vrijwel helemaal uit de kerkdiensten verdwenen.

 

Op nostalgische gronden worden soms nog dialectdiensten gehouden die over het algemeen druk bezocht worden. Worden die door de gemeenschap en ook door de kerken gewaardeerd en waarom? En hoe is dat aan de andere kant van de grens? De verbinding dialect en religie wordt op deze Dialectdag door een aantal interessante sprekers belicht.

 

Dr. Timothy Sodmann uit Südlohn, voormalig directeur van het Westmünsterlands Instituut voor Streekonderzoek werpt de vraag op „Waarom zou God geen dialect spreken?“ Jan Leijenhorst, pastor van de protestantse gemeente in Barchem spreekt over het thema onder de titel „Dialect is immers de Moedertaal van de gemeenschap!“.

 

"Waar en wanneer spreken voorgangers nog dialect?“  wordt beantwoord in de inleiding van Christian Dieker, theoloog uit Legden.

 

Na de inleidingen is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) en wordt gehouden in Hotel Restaurant Het Witte Paard, Dorpstraat 49 in Zieuwent.


Deelname aan het ochtendprogramma incl. koffie en thee is gratis. Voor de gezamenlijke lunch die begint om 12.30 uur wordt een bijdrage gevraagd van € 12,50. Na de lunch worden deelnemers uitgenodigd voor verschillende bezichtigingen en rondleidingen, o.a. in de prachtige kerk van Zieuwent, het dorpscentrum en de kerkepaden. De excursies worden verzorgd door de Oudheidkundige Vereniging Zuwent en Zieuwents Belang.

 

Aanmelden:
tot 25 oktober 2016 kunt u zich aanmelden bij Diana Abbink via telefoonnr. 0543-533100 of 06-12 02 53 84 of via mail: abbinkdiana@gmail.com Ander nieuws