Header image

Dodenherdenking 2014 in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Evenals in voorgaande jaren is het ook dit jaar weer de bedoeling om op 4 mei a.s. een herdenking te houden voor allen -burger zowel als militair- die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, evenals voor allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, het is tevens een bezinning op heden en toekomst; het is een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.

De herdenking wordt gehouden in de St. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 23 te Lichtenvoorde.

De herdenkingsdienst, met medewerking Harmonie St.Caecilia o.l.v. mevr. Ira Wunnekink en organist de heer Frans Tomassen, begint om 19.00 uur en ziet er als volgt uit.

Thema “Vrijheid geef je door” Instrumentale opening door Harmonie St.Caecilia, “ Intermezzo” uit A Discovery Fantasy van Jan de Haan Welkomstwoord door de heer Henk Heinst, voorzitter 4 mei comité Lichtenvoorde “ Het idee”, gelezen door de heer Henk Heinst Samenzang: “Mensen gedreven door verlangen” “Een onverwachte ontmoeting”, gelezen door de heer Aloys Roemaat “ 4 mei, wij en zij”, gelezen door Niké klein Goldewijk, leerling groep 5, OBS Het Hof ”Adiemus” van Karl Jenkins gearrangeerd door Steven Walker gespeeld door Harmonie St. Caecilia: Toespraak door mevrouw Annette Bronsvoort, burgemeester Samenzang: “Komen ooit voeten gevleugeld” “Nachtelijke overdenkingen, gelezen door Anne Simmelink, leerling groep 6, OBS Het Hof “Geloofsbelijdenis”, gelezen door pastoor C.Pikkemaat, namens de kerken “Largo” van Georg Friedrich Händel gearrangeerd door James Curnow, gespeeld door Harmonie St.Caecilia ”Geluidloos verzet”, gelezen door mevrouw Riet van Zanten Moment van stilte (staand) Samenzang: “Lied van de vrede” Vertrek

Na afloop van de herdenking in de St. Bonifatiuskerk is het de bedoeling dat men achter de trommelaars van harmonie St. Caecilia een stoet vormt. De stoet gaat naar het centrale bevrijdingsmonument aan de Dijkstraat. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om bloemen bij het monument neer te leggen. De trompettist van de Harmonie speelt The Last Post. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Onder begeleiding van de harmonie wordt vervolgens het 1e en 6e couplet van het volkslied gezongen.

Daarna vertrekt men naar de algemene begraafplaats, waar in het bijzonder de daar begraven geallieerde vliegers in stilte zullen worden herdacht. Leerlingen van de OBS Het Hof leggen bloemen op de 23 graven van geallieerde vliegers. Verder worden de overige aanwezigen ook in de gelegenheid gesteld bloemen neer te leggen. Een afvaardiging van harmonie St. Caecilia speelt: "Let me weep” van Georg Friedrich Händel gearrangeerd door Jacob de Haan. Mevrouw Annette Bronsvoort houdt op de algemene begraafplaats een korte toespraak.

De organisatie wil iedereen verzoeken om op 4 mei a.s. de vlaggen halfstok te hangen van 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur). Tevens zou men het zeer op prijs stellen indien gedurende deze tijd reclamevlaggen zullen worden verwijderd/ingehaald. De organisatie doet een beroep op elke inwoner van Lichtenvoorde en de kerkdorpen om de herdenking van 4 mei te bezoeken.Ander nieuws