Header image

Ervaringsdeskundigen bezoeken CoolNature Wentholtpark

LICHTENVOORDE - Op 8 november 2012 vond voor de 6e keer een community of practice plaats voor alle betrokkenen van de inmiddels 13 CoolNature projecten in Gelderland.

CoolNature staat voor locaties die speciaal zijn ingericht voor natuurlijk spelen voor kinderen. Dit jaar werd ondermeer het CoolNature gedeelte van het Wentholtpark in Lichtenvoorde bezocht.

Bureau Niche, dat, namens de Provincie Gelderland, bij de meeste CoolNature locaties (www.coolnature.nl) voor begeleiding heeft gezorgd heeft voor de 6e keer een community of practice georganiseerd. Deze keer werden de deelnemers ontvangen in het gemeentehuis van Oude Ijsselstreek in Gendringen. Na een kennismakingsrondje van de ongeveer 30 aanwezige betrokkenen werd de tot stand koming van de CoolNature locatie Engbergen in Voorst door middel van een PowerPoint toegelicht. Dit project, grotendeels op een particulier landgoed, is vorig jaar geopend door een gedeputeerde van de Provincie Gelderland en is inmiddels een groot succes.

Aansluitende werd door Jacqueline Kiwitz van het Natuur en Milieueducatiecentrum een uitleg gegeven hoe de CoolNature locaties prima gebruikt kunnen worden voor natuur en milieueducatie (NME). Zij gaf hiervoor diverse handreikingen mee aan de betrokkenen. Met de enorme terugloop van subsidies voor NME bestaat de angst dat hiervoor bij (basis)scholen minder aandacht zal zijn. CoolNature parken kunnen hierin een belangrijke taak vervullen en kinderen tóch in aanraking te laten komen met natuur en de elementen daarvan.

Na bovenstaand theoretische deel zijn er twee CoolNature locaties bezocht in de Achterhoek. Allereerst de locatie Engbergen in Voorst. Ná de middag ging de groep naar de locatie in het Wentholtpark in Lichtenvoorde (www.wentholtstraat.nl). Hier werd door Vincent Lette van de gemeente Oost Gelre (projectleider) en Rutger Addink, lid van buurtvereniging 'De Wentholtjes" uitleg gegeven over de unieke manier van tot stand koming en beheer van het gehele Wentholtpark. Met name de mate van betrokkenheid van de buurt (beheer en promotie) bleek die middag toch wel uniek in Gelderland. Naast alle professionals was de buurtvereniging als één van de twee vrijwilligersorganisaties betrokken bij deze expertmeeting. Waar bij sommige CoolNature locaties het gebruik nog wel wat meer mag worden heeft het Wentholtpark in Lichtenvoorde weinig te klagen over het bezoekersaantal. "Zelfs toen er nog volop gewerkt werd aan de aanleg van het CoolNature park werd er al volop gespeeld door de kinderen uit Lichtenvoorde en omgeving", aldus Rutger Addink. "De meeste mensen uit Lichtenvoorde en veel mensen uit de directe omgeving van het dorp zijn bekend met het Wentholtpark. Hier hebben wij als buurtvereniging veel tijd en energie in gestoken."

De Wentholtjes hebben de beheerders van de andere locaties dan ook aangegeven dat gebruik van social media en een goede website absoluut zorgt voor een betere naamsbekendheid, en daarmee een beter gebruik. Ook heeft de buurtvereniging zelf ook weer de nodige ideeën opgedaan voor verbetering van het toch al mooie Wentholtpark. Enkele onderdelen daarvan worden mogelijk verder uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente Oost Gelre en/of bedrijven.Ander nieuws