Header image

Expositie kunstenaars

LICHTENVOORDE- In het atelier van de Lichtenvoorde aan de Patronaatstaat 1a in Lichtenvoorde,waar mensen met en zonder beperking kunst maken en exposeren, is een nieuwe groep getalenteerde kunstenaars ontdekt!

Leerlingen van Het Aladon en de Hamalandschool kwamen als kunstenaars enthousiast het atelier in om kennis te maken met 3D kunst. De kinderen hebben allemaal een kunstwerk gemaakt van steen. Leerlingen zijn met het thema huizen en bloemen aan de slag gegaan met zagen,hamers, beitels en vijlen. Na het grove werk werd er fanatiek gepimpt met diverse materialen. Zo knapten de huizen op en werden de bloemen kleurrijk. Alle kinderen kwamen twee of drie keer en hadden geen tijd om pauze te houden en geen zin om naar huis te gaan. In mei en juni zijn de resultaten te bewonderen in de Galerie van de Lichtenvoorde.

Elke zaterdag- en zondagmiddag is de Galerie open van 13.00-17.00 uur. Iedereen is hier welkom.

Dit traject krijgt een vervolg! De kunstenaars van de scholen zijn na de zomer van harte welkom in het atelier Het Centrum van De Lichtenvoorde,waar onder leiding van Tanya nieuwe kunstwerken worden gemaakt. Voor informatie kunt u de folder meenemen.

Het Aladon en de Hamalandschool hebben hiervoor een subsidie gekregen en met deze extra impuls is het mogelijk om de kinderen van deze beide scholen een kans te bieden meer met kunst en cultuur bezig te zijn.

Op vrjdag 17 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur zal de burgemeester van Aalten, de heer BergËoef, de officiële openingshandeling verrichten.Ander nieuws