Header image

Financieel zwaar weer Oost Gelre nog niet voorbij

OOST GELRE - Het college van B&W is volop bezig met de Programmabegroting 2013. Dat wordt geen makkelijke klus, want een aantal tegenvallers kondigt zich al weer aan. Op donderdag 20 september, aanvang 20.00 uur, wordt in ’t Zwaantje in Lichtenvoorde een informatieavond gehouden waarin het college de conceptbegroting wil presenteren.
Het jaar 2011 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van circa € 1 miljoen. Ook het financieel perspectief ontwikkelde zich door de realisatie van bezuinigingen positief. Echter enkele maanden later ziet de toekomst er financieel gezien aanzienlijk slechter uit. [caption id="attachment_69961" align="alignnone" width="500"] Wethouder Bonsen: ' Geld besparen en inkomsten vergroten'[/caption] Daar zijn verschillende oorzaken voor die voor Oost Gelre gevolgen hebben en die we moeten accepteren en verwerken. Wethouder Bonsen: “De belangrijkste is de bezuiniging die het Rijk doorvoert. Wij krijgen jaarlijks een uitkering uit het gemeentefonds. Wij hebben onlangs te horen gekregen dat die met ruim 1,3 miljoen euro wordt verminderd. Daarmee is het verwachte positieve resultaat over 2011 in één klap teniet gedaan Maar er zijn meer onverwachte tegenvallers. Vorige maand maakte Hameland een structureel tekort van 3,9 miljoen euro bekend. Wethouder Bonsen: “Wij moeten dit probleem samen met de andere vier gemeenten die in Hameland deelnemen oplossen. Maar het mag duidelijk zijn dat we hier financieel in moeten bijdragen.” Andere tegenvallers zijn een lagere dividenduitkering van Alliander en veel minder bouwleges. Vooral dat laatste weerspiegelt de economische situatie van dit moment, aldus wethouder Bonsen: “Het zijn slechte tijden. Er wordt simpelweg minder gebouwd en dat scheelt bouwleges. Dan heb je het al gauw over zo’n 270.000,- euro.” Vanaf 5 september kunnen inwoners via de website van de gemeente een enquête invullen. Die gaat over de nieuwe bezuinigingen in de Programmabegroting 2013 en over het nieuwe beleid dat er in is opgenomen. Als vervolg op deze enquête wordt op donderdag 20 september een informatieavond gehouden in HCR ’t Zwaantje. Wethouder Bonsen: “We hebben een goed beeld van hoe we de begroting voor 2013 sluitend willen krijgen. We willen dat beeld voorleggen aan de inwoners en hun reactie vragen. Pas daarna nemen we een definitief besluit en leggen we de begroting aan de raad voor.” Wethouder Bonsen is nog steeds overtuigd van een gezonde financiële huishouding in 2015. “Maar dat betekent wel dat we steeds weer keuzes moeten maken. In 2011 hebben ombuigingen tot forse bezuinigingen geleid, niet alleen voor de inwoners, maar ook binnen de muren van het gemeentehuis. Ik vind dat we naar verdergaande mogelijkheden moeten blijven kijken om te bezuinigen. Maar ook de taken die we nu uitvoeren ter discussie moeten stellen. En dan niet alleen kijken waar we geld kunnen besparen, maar ook waar we de inkomsten kunnen vergroten.”


Ander nieuws