Header image

Geluidoverlast door werkzaamheden aan het spoor

OOST GELRE - In de nacht van 13 op 14 januari 2013 voert BAM Rail bv werkzaamheden uit aan het spoor in de gemeente Oost Gelre. De werkzaamheden vinden plaats in de nachtelijke uren tussen 0.35 en 5.35 uur. De uitvoering van de werkzaamheden kan enige geluidshinder voor de omgeving veroorzaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan BAM Rail bv ontheffing verleend voor het veroorzaken van geluid en het in werking hebben van toestellen in verband met werkzaamheden aan het spoor in Oost Gelre. De ontheffing is verleend op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening (APV).


Ander nieuws