Header image

Graafwerkzaamheden verbeteren watersysteem Lichtenvoorde

OOST GELRE - Wie over de Vlinderbrug komt of een wandeling maakt door de Besselinkschans kan het niet ontgaan zijn. Er wordt door Baks Loon- en Grondverzetbedrijf uit Borculo flink gegraven aan de waterbergingsgebieden (retenties). Een korte update van de werkzaamheden.
 

Retentie Nieuwendijk
Het grondwerk is voor ongeveer 70% gereed. Wel moet er nog een behoorlijke hoeveelheid grond worden afgevoerd. Het merendeel blijft in onze omgeving. Een klein deel gaat naar Park Lingezegen, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Daar was geen mooie bovengrond aanwezig. Naar verwachting zijn de werkzaamheden bij de retentie Nieuwendijk over een maand zo goed als gereed.

 

Retentie Eikendijk/Visserijdijk
Om de retentie heen is een watergang gegraven. Deze week start Baks met het grondwerk voor de retentie zelf. Ook beginnen we met het vervangen van de duikers in een deel van de watergang langs de Lanneverweg. Nabij de Lanneverweg en N18 verleggen we diverse kabels en leidingen, zodat daar de nieuwe watergangen en duikers kunnen worden geplaatst.
 

Retentie Eikendijk/Visserijdijk
Foto: Gemeente Oost Gelre


Retentie Weijenborgerdijk
Naar verwachting wordt er begin februari met het grondwerk begonnen. Eind februari wordt ook hier gewerkt aan het aanbrengen van diverse (grote) duikers onder inritten en wegen door. Bovendien worden dan de aansluitende watergangen voor de bypasses gegraven inclusief de aanleg van een aantal stuwen en verdeelwerken. Daarnaast leggen we nog diverse wandelpaden en een voetbrug aan. De planning is dat het werk medio april af is.Ander nieuws