Header image

H. Calixtuskerk Groenlo verheven tot basiliek

GROENLO - Paus Franciscus heeft de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek (‘basilica minor’). De aanleiding hiervoor is tweeledig: de restauratie van deze monumentale kerk die tevens het eucharistisch centrum is van de St. Paulusparochie en het feit dat er in de provincie Gelderland (binnen het Aartsbisdom Utrecht) geen basiliek meer was sinds de H. Walburgisbasiliek in Arnhem in mei 2013 aan de goddelijke eredienst werd onttrokken. Kardinaal Eijk feliciteert de parochie met de verlening van deze titel en wenst dat de kerk “door haar nieuwe waardigheid van basiliek mag bijdragen aan het gebed, het gelovige leven en de verkondiging van het evangelie in de Achterhoek.”

Pastoor H.A.M. de Jong van de St. Paulusparochie reageert verheugd en noemt het Vaticaanse besluit “een eer en een stimulans voor de gehele parochiegemeenschap.” Nadere bijzonderheden, zoals de datum waarop kardinaal Eijk in de St. Paulusparochie de verheffing tot basiliek zal proclameren, worden in een later stadium bekend gemaakt. Met de H. Calixtusbasiliek heeft het Aartsbisdom Utrecht nu acht basilieken binnen de bisdomgrenzen.

De titel ‘basilica major’ is sinds de zevende eeuw voorbehouden aan de vier hoofdkerken van Rome (de Sint Pieter, de Sint Jan van Lateranen, de Sint Paulus Buiten de Muren en de Sint Maria de Meerdere) en twee kerken in Assisi. Deze kerken beschikken over een pauselijk altaar, een pauselijke zetel en een Heilige Deur, die alleen in een door de paus uitgeroepen Heilig Jaar geopend mag worden.

Daarnaast zijn er wereldwijd vele kleinere basilieken. Om deze eretitel te verkrijgen, moet een kerk voldoen aan diverse voorwaarden, zoals een eerbiedwaardige leeftijd; aanzienlijke grootte en schoonheid; grote devotie voor één of meerdere heiligen. In de laatste halve eeuw worden ook steeds meer de pastorale aspecten meegewogen, zoals de uitvoering van de liturgie, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de regionale betekenis van de kerk.Ander nieuws