Header image

Het Heydenrijck krijgt flinke opknapbeurt

GROENLO - Het Heydenrijck in Groenlo krijgt een flinke opknapbeurt. De Vereniging van Eigenaren heeft samen met de omwonenden, de eigenaar/ontwikkelaar van het terrein en de gemeente Oost Gelre een gedragen plan gemaakt. Zo verandert een van de aandachtslocaties in een nieuwe parel: Het Heydenhof. Een nieuwe impuls vanuit Programma Stad Groenlo.

 

Het Heydenrijck staat al langere tijd bekend als een van de plekken in Groenlo die aandacht vraagt. Daar komt nu een oplossing voor. Een gedeelte van de begane grond van het Heydenrijck stond leeg door de verplaatsing van de bibliotheek. De eigenaar en de gemeente zagen kansen voor 4 huurwoningen aan de Mattelierstraat in combinatie met gevelverbetering. Wethouder Hoijtink hierover: “Op innovatieve wijze worden de gevels verbeterd. Dit past uitstekend in het beeld van de oude vesting.”
 

De situatie 'voor' en een impressie van de situatie 'na'
Impressie ‘voor’ en ‘na’. Ontwerp: De Witte van der Heijden
 

Impressie Heydenhof
Impressie Heydenhof. Ontwerp: Kramer & Molenveld
 

Aan de zijde van de Mattelierstraat wordt de voormalige bibliotheek verbouwd tot 4 mooie huurwoningen. De nieuwe huurwoningen zijn geschikt voor starters en ouderen. Aan de achterzijde wordt het oude gebouw van de bibliotheek gesloopt. Samen met het huidige binnenterrein wordt het gehele binnenterrein flink onderhanden genomen en wordt het geheel een prachtige ontmoetingsplek voor de bewoners. De nieuwe woningen krijgen dus mooi zicht op het nieuwe Heydenhof.

 

Door de verbouwing verbetert de kwaliteit van de omgeving. Daarom maakt het college hier graag ruimte voor nieuwe woningen. Wethouder Vincent van Uem: “In de woonvisie is aangegeven dat we ruimte willen maken voor kwaliteitsverbetering op inbreidingslocaties. Dit is zo’n plan dat leidt tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering voor de omgeving. Dit past uitstekend in het woonvisiebeleid.” Inmiddels is de vergunning verleend en kan de verbouwing snel starten! Ander nieuws