Header image

Informatieavond inrichting en sanering vuilstort

LICHTENVOORDE- De gemeente houdt op maandag 13 december een informatieavond over het inrichtingsplan en het saneringsplan voor de herontwikkeling van de voormalige vuilstort aan de Borculoseweg in Groenlo. Het gebied wordt herontwikkeld voor de vestiging van een supermarkt. De avond wordt gehouden in het Stadhuis in Groenlo en begint om 19.30 uur.

In februari dit jaar zijn de plannen voor de herontwikkeling van de vuilstort tijdens een informatieavond toegelicht aan buurtbewoners en belangengroeperingen. Vervolgens is een zogenaamd draagkrachtonderzoek uitgevoerd. Volgens de resultaten van dit onderzoek is de bouw van een supermarkt mogelijk, weliswaar met een aangepaste manier van bouwen.

In de afgelopen maanden is het (concept) inrichtingsplan verder uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van het inrichtingsplan waren onder ander de inbreng van de eerder gehouden informatieavond, de resultaten van het sleuvenonderzoek en het saneringsplan. Het inrichtingsplan is onlangs voorgelegd aan de Klankbordgroep Stadspark Grolse Weiden. Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het terrein is gereed en de gemeente wil de bestemmingsplanprocedure starten. Het saneringsplan is in concept gereed. De provincie Gelderland moet het saneringsplan nog goedkeuren. De gemeente zal op de informatieavond de uitgangspunten van het bestemmingsplan, het saneringsplan toelichten en de verdere vervolgstappen toelichten.Ander nieuws