Header image

Inloopavond onderzoek verkeersmaatregelen Hamelandweg

OOST GELRE - Op maandag 22 oktober is er een inloopavond over de verkeersontsluiting van Lichtenvoorde-Oost. Het gaat om de Hamelandweg en de kruisingen die er op uitkomen. Het rapport daarover ligt al enkele weken ter inzage. De inloopavond is van 17.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis. Het rapport richt zich op het oplossen van de verschillende knelpunten. Niet alleen de kruising Hamelandweg-Vragenderweg, maar ook de kruising bij de James Wattstraat, de fietsoversteken en de rotonde Groten Bos.
Onderzoek 6 varianten In het rapport zijn 6 verschillende varianten onderzocht. In het rapport staat duidelijk hoe deze varianten al dan niet tegemoet komen aan de diverse belangen. Het rapport spreekt zich ook duidelijk uit over een voorkeursvariant. Deze variant gaat uit van:
  • een verbeterde fietsoversteek bij de Pasteurstraat;
  • verkeerslichten of een rotonde ter hoogte van de James Wattstraat met een vierde aansluiting naar het evenemententerrein Besselinkschans. Die vierde aansluiting wordt alleen bij evenementen gebruikt om sluipverkeer te voorkomen;
  • opheffen oversteek bij de Visserijdijk;
  • opheffen van de voorsorteervakken voor rechtsafslaand verkeer op de Hamelandweg;
  • een verbod voor vrachtverkeer op de Vragenderweg binnen de bebouwde kom;
  • een vierde aansluiting op de rotonde Groten Bos richting Oude Winterswijkseweg.
Mogelijkheid reageren Op maandag 22 oktober is er van 17.30 tot 19.00 uur gelegenheid om in het gemeentehuis vragen te stellen of opmerkingen te maken over het rapport. - Rapport onderzoek verkeersmaatregelen Hamelandweg (pdf - 4,4 Mb) 


Ander nieuws