Header image

Inloopbijeenkomst plan De Gracht Groenlo

GROENLO - Op dinsdag 20 november organiseert de gemeente Oost Gelre een inloopbijeenkomst voor plan de Gracht in Groenlo. Het plan betreft de realisering van wooncomplexen voor ouderen en mensen met een zorgvraag. U kunt op elk gewenst moment tussen 16.00 en 18.00 uur binnenlopen om de plannen in het Stadhuis in Groenlo te bekijken.

Vorig jaar informeerden we geïnteresseerden over de stand van zaken voor de locatie De Gracht. Iedereen was in de gelegenheid om een ontwerp in te dienen. Er waren drie partijen die hun ideeën aan ons kenbaar hebben gemaakt. Wij hebben de keuze gemaakt voor het plan van CasaCura.

CasaCura ontwikkelt, realiseert en beheert wooncomplexen voor ouderen en voor mensen met een zorgvraag. Samen met architectenbureau De Witte Van der Heijden hebben zij een plan gemaakt voor de locatie De Gracht (Lichtenvoordseweg 2-4). Dit plan presenteren we aan buurtbewoners en andere geïnteresseerden op 20 november van 16.00 – 18.00 uur. U kunt het plan dan inzien. De gemeente, CasaCura en de architect zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De basis voor de ontwikkeling van de locatie is het beeldkwaliteitplan. Dat is ruim een jaar geleden opgesteld. Nu de bouwplannen meer vorm krijgen starten we binnenkort de bestemmingsplanprocedure op. Het bestemmingsplan moeten we aanpassen zodat we de benodigde vergunningen af kunnen geven.

We krijgen regelmatig de vraag wanneer het pand aan de Lichtenvoordseweg 2 wordt gesloopt. Deze sloop laat nog even op zich wachten. Dat heeft onder andere te maken met het moment waarop gronden worden overgedragen en het feit dat de sloopwerkzaamheden zeer zorgvuldig moeten gebeuren, aangezien het pand van LBA behouden blijft. Dit pand wordt in de nieuwe plannen opnieuw gebruikt en krijgt een nieuw jasje. Ook met vragen hierover kunt u ook op de inloopbijeenkomst terecht.

Bent u niet in de gelegenheid om op 20 november langs te komen? Of heeft u nu al vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Bluemer van de gemeente Oost Gelre. Zij is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer 0544-39 34 89 of via m.bluemer@oostgelre.nl.Ander nieuws