Header image

Innovatief idee? Doe een beroep op het Innovatiefonds Oost Gelre!

OOST GELRE - Vanaf 1 januari kunnen inwoners en bedrijven uit Oost Gelre een beroep doen op het Innovatiefonds. In dit fonds zit € 824.000 voor het stimuleren van innovatie en duurzaamheid in onze gemeente. De aanvragen worden beoordeeld door een deskundige commissie. De commissie wordt gevormd door: Koen Knufing, Toin de Ruiter en Redouane Taouil. De commissie beoordeelt inkomende aanvragen op geschiktheid voor een bijdrage uit het fonds en adviseert het college van B&W.
De regeling is bedoeld voor bedrijven, verenigingen, instellingen, stichtingen en particulieren. Uit het fonds wordt een minimale bijdrage verstrekt van € 2.500 en een maximale bijdrage van € 50.000. De bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt 25% van het gehele investeringsbedrag. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u terecht bij Paul ten Holder, e-mail: p.tenholder@oostgelre.nl of tel. (0544) 39 34 93. In de loop van januari vindt u alle informatie over het Innovatiefonds ook op onze website.


Ander nieuws