Header image

Kinderen in Oost-Gelre maken kennis met popmuziek

OOST GELRE - Ook dit schooljaar kunnen kinderen uit groep vijf van basisscholen in Oost-Gelre kennismaken met popmuziek. Tijdens het project ‘lichte muziek’ krijgen zij een jaar lang op een leuke en interactieve manier popmuziekles. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Project lichte muziek
Het doel van het project is om basisschoolkinderen uit groep vijf op een enthousiaste en leuke manier intensief kennis te laten maken met popmuziek/ lichte muziek. Dit in aansluiting op de (eventuele) AMV lessen die de kinderen in groep 4 hebben gevolgd. De kinderen hebben een jaar lang 1 keer per week popmuziekles (met uitzondering van de schoolvakanties) en kunnen daarbij kiezen uit elektrische (bas)gitaar, toetsen (keyboard/piano), zang en drums. De lessen vinden na schooltijd in kleine groepen van circa 3 of 4 leerlingen plaats. Na een aantal basislessen wordt er al spoedig in bandsamenstelling gespeeld. Het project is geïnitieerd door de Gemeente Oost-Gelre en wordt uitgevoerd door Boogie Woogie in samenwerking met de gemeente.

Aanmelden voor het project
De popmuzieklessen worden gegeven door docenten van Boogie Woogie op verschillende locaties in Oost-Gelre. Op elke locatie staan instrumenten en bandapparatuur opgesteld zodat de lessen optimaal kunnen worden verzorgd. De lessen beginnen in oktober en de kosten bedragen € 150. Wil je alsnog meedoen met dit unieke project, meld je dan z.s.m. aan (uiterlijk 24 september) via het aanmeldformulier op de website van Boogie Woogie: www.boogiewoogie.nlAnder nieuws