Header image

Kinderen vrij op kermisdinsdag Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE- Een goede dialoog met de Onderwijsinspectie, vanuit wederzijds respect en op grond van goede argumenten, heeft er toe geleid dat een vrije kermisdinsdag voor de kinderen van de basisscholen wordt gedoogd.

Met verbazing en onbegrip werd er in 2013 kennisgenomen van de beslissing van de onderwijsinspectie om de kinderen van de basisscholen in Lichtenvoorde de vrije dinsdag met de kermis te ontnemen. Een echte gezinsdag waar ze al sinds het ontstaan van dit school- en volksfeest, meer dan 84 jaar geleden, van hebben kunnen genieten.

Een ontgoocheling die wel in heel schril contrast stond met de bekendmaking van de plaatsing van het bloemencorso op de Nationale inventarislijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in juli 2013.

Het werd beschouwd als een afstandelijke beslissing, waarbij totaal voorbij werd gegaan aan de betekenis van de kermis en het daaraan gekoppelde bloemencorso voor de gemeenschap. De kermis en het bloemencorso zijn namelijk heel belangrijk voor onze gemeenschap. Ze zijn een schoolvoorbeeld van sociale cohesie in deze doorgaans geïndividualiseerde maatschappij. Het is een belangrijk cultureel evenement waarvoor onze gemeenschap zich het hele jaar inzet.

Een evenement waarin zich de trots en de passie van de Lichtenvoordse gemeenschap weerspiegelt. Het vergroot de leefbaarheid en de vitaliteit van dorp en platteland die, mede door de vergrijzing, onder druk staat.

Vele decennia lang heeft de schooljeugd van Lichtenvoorde zich moeten ontwikkelen terwijl ze geen onderwijs genoten op kermismaandag en -dinsdag. Ze hebben daar zeker geen negatieve gevolgen van ondervonden. De ontbeerde kennis werd immers ingehaald op een andere schooldag, waardoor ze zich ook beter konden concentreren en niet werden afgeleid door aanlokkelijke kermisattracties.

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Er wordt gepleit voor minder regels en meer initiatieven door de burger. Door dergelijke bureaucratische regels, waarbij de overheid de burger alle flexibiliteit ontneemt en weer directief bepaalt wat goed is voor de burger, wordt zelfredzaamheid niet bepaald gestimuleerd.

De beslissing van de onderwijsinspectie hield de gemoederen in Lichtenvoorde erg bezig. Het College van Burgemeester en Burgemeester en Wethouders onderschreef het grote belang van het evenement voor de leefbaarheid in Lichtenvoorde. Daarnaast werden ook vanuit de politiek hierover vragen gesteld aan de betreffende wethouder van onderwijs, de heer R. Hoitink en werd er door de fractievoorzitter van het CDA Oost Gelre een brief gestuurd naar het Tweede kamerlid, M. Rog.

Er werd ook door de stichting Bloemencorso een brief gestuurd naar de onderwijsinspectie en er vond een dialoog plaats waarin vele belanghebbenden zich mengden. Door steeds constructief en vanuit begrip voor elkaars standpunten met elkaar in gesprek te blijven werd, mede door bemiddeling van de stichting LIMA, uiteindelijk overeengekomen dat de beslissing van de onderwijsinspectie wordt teruggedraaid. De vrije kermisdinsdag wordt weer gedoogd in afwachting van te verwachten aanpassing van de wet- en regelgeving.Ander nieuws