Header image

Lezingen over archeologische vondsten nieuwe N18Het afgelope

GROENLO - Het afgelopen jaar hebben archeologen gegraven naar het verleden op de plek waar de nieuwe N18 komt te liggen. Er zijn veel interessante vondsten en sporen gevonden. Rijkswaterstaat organiseert daarom in januari 2018 twee gratis lezingen. De eerste is op woensdag 10 januari in Haaksbergen. En op maandag 15 januari vindt dezelfde lezing van 19.30 tot 21.30 uur plaats in de Oude Calixtus (Mattelierstraat 5) in Groenlo (zaal open 19.00 uur).

De lezingen worden gegeven door Jeroen Flamman. Hij is de archeoloog die het onderzoek leidde. Alle 10 opgravingsplaatsen van Flamman en zijn team tussen Groenlo en Enschede komen aan bod. Er werden interessante sporen van vroegere bewoning en voorwerpen als sieraden, werktuigen en fragmenten van een maliënkolder gevonden. In zijn lezing werpt de archeoloog een blik op de vroegere bewoners van het gebied en het leven dat zij leidden. Verder laat hij een aantal van de vondsten zien. 

Aanmelden nog beperkt mogelijk

De lezingen zijn interessant voor inwoners uit alle kernen rond de toekomstige N18. De toegang is gratis. Er is beperkt ruimte. Belangstellenden kunnen zich tot 20 december aanmelden via N18@rws.nl(link stuurt een e-mail).Ander nieuws