Header image

Mooie verbindingen bij Steenrijk, project over De Leemputten

ZWOLLE - Binnen het project Steenrijk wordt aandacht besteed aan de leemputten in de buurtschap Zwolle en haar rijke geschiedenis. Deelnemers zijn de leerlingen uit groep 5 t/m 8 van RK basisschool Antonius Lievelde en basisschool Antonius Vragender. Daarnaast doen ook grootouders mee en leden van de KBO’s in Vragender en Lievelde.

De week voor de herfstvakantie en afgelopen week was Zwollenaar Willie Gelinck te gast bij beide scholen. Aan de hand van oude foto’s uit zijn archief, sommige zelfs meer dan honderd jaar oud, nam hij leerlingen en senioren mee terug in de tijd. De foto’s laten zien hoe de leem werd gewonnen vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1975, het jaar dat de steenfabriek in Groenlo werd gesloten. Vele vragen werden gesteld door de scholieren aan de gastspreker. Mooi was het om te zien dat ook de aanwezige ouderen antwoord konden geven op de gestelde vragen. Een prachtige interactie. Uiteindelijk kwam een duidelijk beeld naar voren van ondermeer de soms barre omstandigheden waaronder de leem werd gewonnen.

Het bezoek aan Museum De Scheper, de wandeling door het natuurpark en de oude foto’s zijn een bron van inspiratie voor het maken van een groot kunstwerk. Onder de bezielende leiding van beeldend kunstenaar Ludmilla van der Spoel wordt een ruïnedorp van klei en leem geconstrueerd. Het dorp met torens en kantelen, met (leem) putten en een kerk, is aangetast door de tand des tijds. Er wonen geen mensen in maar dieren zoals het geval is bij de leemputten. Het object en de foto’s van Willie Gelinck zijn uiteindelijk te zien tijdens een expositie. Informatie hierover volgt.

Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.

Foto: Uitleg oude foto's door Willie Gelinck bij de Antoniusschool VragenderAnder nieuws