Header image

Onderzoek Rijksbouwmeester naar winkelkernen gepresenteerd

OOST GELRE - Het Programma Stad Groenlo sluit goed aan bij de resultaten van het onderzoek door de Rijksbouwmeester naar de winkelkernen van Groenlo, Aalten en Winterswijk. Die conclusie trok burgemeester Henk Heijman bij de presentatie van het onderzoek, afgelopen vrijdag in het stadhuis in Groenlo. In het onderzoek zijn de winkelkernen doorgelicht op een aantal aspecten. Zoals de trends op het gebied van detailhandel (internetverkopen), vrije tijd, inwoneraantal, verbindingen zoals openbaar vervoer en ook de unieke kwaliteiten van elke kern. Het onderzoek schetst een beeld van een dalend aantal inwoners, vergrijzing en negatieve effecten op winkels en voorzieningen. Burgemeester Heijman hierover: “De cijfers zijn ons natuurlijk ook al bekend. Zaak is wat je daar aan gaat doen. Vooral daarom is dit onderzoek van belang. Het is een goede onderbouwing van wat we eigenlijk al weten. Daar moeten we mee aan de slag.”
Het Programma Stad Groenlo sluit daar goed bij aan, aldus de burgemeester. “We hebben daarin bijvoorbeeld heel nadrukkelijk voor een kernwinkelgebied gekozen. Alle winkels zoveel mogelijk bij elkaar in een klein gebied. Dat maakt een winkelcentrum sterker, is ook de conclusie van de Rijksbouwmeester.” Het onderzoek toont de noodzaak daarvan voor Groenlo aan, kijkend naar het hoge percentage leegstand ten opzichte van winkelkernen als Winterswijk en Aalten. Voor Groenlo voorspelt het onderzoek eveneens een grotere daling van het winkelaanbod dan in Aalten en Winterswijk. Waar het Programma Stad Groenlo ook goed aansluit bij het onderzoek is het benutten van de unieke kwaliteiten van Groenlo. Niet alleen de vestingstad, maar ook het toerisme, de bourgondische gezelligheid en het ambachtelijke verleden zoals het bierbrouwen. Burgemeester Heijman: “Die kwaliteiten moeten we beter inzetten voor de impuls van Groenlo. Daarom ben ik ook heel blij met het initiatief tot de oprichting van de Stichting Promotie Groenlo. Het is belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en we één gemeenschappelijk doel nastreven: Groenlo.” Rijksbouwmeester Frits van Dongen gaf het bij de overhandiging van het rapport al aan: “Het gaat nu om kleinschaligheid, diversiteit en creativiteit. We moeten het met elkaar doen.” Burgemeester Heijman onderschreef die oproep: “De regio Achterhoek moet mensen verleiden om naar dit gebied te komen. Binnen de Achterhoek moeten de plaatsen zich onderscheiden met hun eigen kwaliteiten. Maar niet om elkaar de vliegen af te vangen, maar om elkaar te versterken. We moeten elkaar helpen en van elkaar leren om een sterke en leefbare regio neer te zetten. Dat is ons gezamenlijke belang en daar gaan we zeker mee aan de slag.” Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het rapport, dat eind deze maand beschikbaar komt.


Ander nieuws