Header image

Ontwerpteam buigt zich over herinrichting Markt Groenlo

GROENLO - Het bureau BügelHajema is gekozen om de herinrichting van de Markt en omgeving verder uit te werken. Het bureau gaat daarin nauw samenwerken met een ontwerpteam, samengesteld uit afgevaardigden die in dat gebied belangen hebben. Er zit vaart in, want de herinrichting van de Markt moet klaar zijn vóór de Dweilorkestendag in 2013.
De herinrichting van de Markt en omgeving is een zogenaamde quickwin. De doelstelling is om het project af te ronden in juni 2013. Het project behelst meer dan alleen de Markt. Er wordt tegelijkertijd ook een ontwerp gemaakt voor het Europlein, Mattelierstraat, De Wheme en de Boompjeswal. Dat geldt ook voor de maatregelen om de verkeerscirculatie te verbeteren. De burgergroep is een vaste groep inwoners uit Groenlo, die meedenkt en adviseert over de projecten van het Programma Stad Groenlo. De burgergroep staat vermeld op de website http://www.stadgroenlo.nl/. De burgergroep heeft voor de keuze van het bureau een advies uitgebracht aan het college van B&W. Het college heeft dit advies opgevolgd. De volgende stap is het samenstellen van een ontwerpteam. Dit ontwerpteam bestaat uit afgevaardigden van de horeca, de GOV, de omwonenden, de evenementen en de cultuurhistorie. Samen een groep van ongeveer 9 personen. Ook zitten er twee afgevaardigden van de Burgergroep in. Samen met het bureau BügelHajema gaan ze aan de slag met de uitwerking van de details. Ze houden daarbij rekening met de belangen die verschillende groeperingen in het centrum hebben. Inmiddels is onder de genoemde groepen een oproep gedaan om zich aan te melden. In de loop van deze week wordt het ontwerpteam definitief samengesteld. De eerste bijeenkomst is al eind oktober. Het ontwerpteam maakt samen met BügelHajema het ontwerp. Dat gebeurt in de periode oktober-november dit jaar. In die periode wordt ook een inloopavond gehouden, waarin inwoners, ondernemers en organisaties kunnen reageren op de plannen. De datum is nog niet vastgesteld, maar wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Wie meer wil weten over de ideeën van het bureau BügelHajema kan terecht op http://www.stadgroenlo.nl/. Via www.facebook.com/stadgroenlo kan iedereen meepraten en melden we ook de voortgang van het ontwerpteam.


Ander nieuws