Header image

Op 30 oktober inzameling van grof tuinafval op afroep in Oost Gelre

OOST GELRE - Op dinsdag 30 oktober wordt in de gemeente Oost Gelre grof tuinafval op afroep ingezameld. U moet hiervoor wel een telefonische afspraak maken. Grof tuinafval van adressen die GEEN afspraak hebben gemaakt, wordt niet meegenomen!
Als u grof tuinafval wilt aanbieden, dan kunt u uiterlijk vrijdag 26 oktober, 17.00 uur een afspraak maken met het Klantcontactcentrum van ROVA, via telefoonnummer (038) 427 37 77 of via e-mail klantenservice@rova.nl. Op basis van de aanmeldingen worden routes ingedeeld. Nogmaals: grof tuinafval waarvoor geen afspraak is gemaakt, wordt niet meegenomen. Let u bij het aanbieden op de volgende voorschriften:
  • Bied het tuinafval handzaam gebundeld aan vóór 07.00 uur. Tuinafval in plasticzakken wordt niet meegenomen.
  • De bundel mag een maximale lengte hebben van 1,5 meter en mag niet meer wegen dan 25 kg.
  • Er mag per adres niet meer worden aangeboden dan 3 m³.
  • Bielzen, tuinhekken, stammen en takken met een doorsnede van meer dan 5 cm worden niet meegenomen.
Heeft u vragen over de afvalinzameling, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of e-mail klantenservice@rova.nl. Meer informatie vindt u in de afvalwijzer en op www.rova.nl.


Ander nieuws