Header image

Plan Eschrand in Vragender volop in ontwikkeling

OOST GELRE - De ontwikkeling van het woningbouwplan “Eschrand” in Vragender is volop in ontwikkeling. Met de sloop van het voormalige bedrijfsgebouw van Gelre Metaal wordt al in december gestart. Het bestemmingsplan wordt behandeld in de raad van december.
Voor het woningbouwplan “Eschrand” is een stedenbouwkundig plan gemaakt, tot stand gekomen in overleg met Vragenders Belang en potentiële kopers. Het plan voorziet in:
  • wonen aan een aantrekkelijk woonerf
  • een mooie groenstructuur naar het buitengebied
  • een flexibele kavelindeling voor 2-onder-1 kappers, vrijstaande woningen en eventueel een blokje van drie woningen
  • een langzaamverkeerverbinding naar de Beumweg
Een belangrijk uitgangspunt bij het plan is dat alleen de groenstructuur en wegenstructuur vast komt te liggen. Gezamenlijk met Vragenders Belang en toekomstige kopers is de exacte kavelindeling bepaald. De indeling is zoveel mogelijk toegesneden op de specifieke wensen. Met dank aan de inzet van Vragenders Belang zijn op dit moment twaalf serieus geïnteresseerden in het plan. De inschrijving is op dit moment gestart. Mocht u interesse hebben in het plan en nog niet op deze lijst staan, dan kunt u uw interesse kenbaar maken aan Vragenders Belang (vragendersbelang@hotmail.com). De twaalf kopers van een kavel hebben zich verenigd om in aanmerking te komen voor een collectiviteitskorting en duurzaamheidskorting. De collectiviteitskorting kan oplopen tot 10%, afhankelijk van het aantal kavels. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Wethouder Vincent van Uem hierover: “Er is geen enkele zienswijze ingediend. Dat is voor een inbreidingsplan met veel belangen best bijzonder”. Het bestemmingsplan kan hierdoor in december vastgesteld worden door de gemeenteraad. Het doel is om begin volgend jaar het terrein bouwrijp te maken. De ontwikkelingsvisie gaat niet alleen over de Eschrand, maar ook over de uitbreiding van Gunnewick Mengvoeders, de landschappelijke verbetering en het realiseren van recreatieve verbindingen. De Ontwikkelingsvisie Vragender wordt op 4 december behandeld in de Commissie Ruimte en Wonen. Op dinsdag 18 december neemt de gemeenteraad een besluit over de ontwikkelingsvisie. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in het Stadhuis Groenlo.


Ander nieuws