Header image

Provincie gaat leegstand te lijf in Nijmegen en Zieuwent

Met Steengoed Benutten helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. In Nijmegen wordt het Transitorium, een verpleegstersflat uit de jaren vijftig, omgebouwd tot studentenwoningen. In Zieuwent komen starterswoningen op de plaats van het leegstaande Boerenbondgebouw. De woningen zijn gasloos en energieneutraal.

 

Het zeventien verdiepingen tellende Transitorium in Nijmegen staat al enige jaren leeg. Stichting Studentenhuisvesting (SSH&) richt hier 160 studentenappartementen in die worden verhuurd tegen betaalbare prijzen. Het gebouw wordt duurzaam ingericht met zonnepanelen en gekoppeld aan de warmte-koudeopslag van het Radboud UMC. De werkzaamheden starten in augustus 2019. De nieuwe studentenappartementen worden in januari 2021 opgeleverd. Provincie Gelderland levert een bijdrage van €500.000 voor de transformatie van het gebouw.

 

Het historische Boerenbondgebouw in Zieuwent wordt na enkele jaren van leegstand omgebouwd tot 5 huurappartementen voor starters. Op het achterliggende terrein worden 8 koopwoningen voor starters gebouwd. Het plan is een burgerinitiatief van 'Zieuwents Belang' en is in samenwerking met gemeente Oost-Gelre tot stand gekomen. De nieuwe starterswoningen worden energieneutraal gebouwd zonder gasaansluiting. De verbouwing start in september 2019 en wordt in oktober 2020 opgeleverd. Provincie Gelderland zet €414.000 in voor de verbouwing van het Boerenbondgebouw. 

 

Gedeputeerde Peter Kerris: 'De woningnood in Gelderland groeit. Vooral starters hebben moeite een woning te vinden. Door leegstaande panden om te bouwen geven we studenten en starters in Nijmegen en Oost-Gelre een kans op een betaalbare woning.'Ander nieuws