Header image

Raad OG zet ambtelijke fusie Winterswijk-Oost Gelre stop

OOST GELRE - Tijdens de raadsvergadering van Oost Gelre, gisteravond 30 oktober, is een motie aangenomen waarin is besloten om de ambtelijke fusie tussen Oost Gelre en Winterswijk stop te zetten. Eerder dit jaar haakte de gemeente Berkelland af in een streven om een samenwerking tussen de drie gemeenten de realiseren. Hierop besloten Winterswijk en Oost Gelre om de samenwerking verder uit te bouwen tot een ambtelijke fusie. Dinsdagavond bleek dat een meerderheid van de raad van Oost Gelre deze fusie niet meer onderschrijft.
 De motie werd ingediend door de fracties van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) en VVD. De motie werd na een stevige discussie in de raad aangenomen. OOG en VVD stellen in de motie dat een ambtelijke fusie op dit moment geen voordelen oplevert voor de inwoners en bedrijven in Oost Gelre. Ook verwijzen ze naar de plannen die in het nieuwe regeerakkoord staan met betrekking tot de vorming van grotere gemeenten. VVD en OOG stellen wel dat intergemeentelijke samenwerking in de (Oost)Achterhoek een hoge prioriteit heeft. De motie betreft het volgende verzoek aan het College van B&W:
  • De voorbereidingen om te komen tot een ambtelijke fusie tussen Oost Gelre en Winterswijk stop te zetten.
  • Te verkennen op welke gemeentelijke taakgebieden intergemeentelijke samenwerking in de Achterhoek, in het bijzonder de Oost-Achterhoek – anders dan in de vorm van een ambtelijke fusie- uit oogpunt van efficiency, kwaliteit en kostenbesparing gewenst en mogelijk is.
  • De uitkomsten van deze verkenning aan de raad voor te leggen, uiterlijk januari 2013.
Klik hier om de motie te lezen. Het College van B&W van Oost Gelre beraadt zich nu op de consequenties van deze motie.


Ander nieuws