Header image

Raad van State zet streep door parkeergarage Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Stichting Careaz in Lichtenvoorde hoeft onder de nieuwbouw van verzorgingshuis Antoniushove geen parkeergarage te realiseren. De Raad van State heeft die eis van vier ondernemers uit het dorp afgewezen.

De parkeerproblematiek in het centrum van Lichtenvoorde speelt al langer en de gemeente Oost Gelre heeft op de plek van de gesloopte Rabobank tegenover het gemeentehuis tijdelijk een parkeerplaats aangelegd.

Ook is er bij het nabijgelegen voetbalveld van Longa '30, op loopafstand van het centrum, een ruime parkeerplaats voorhanden.

Een ondergrondse parkeergarage vergde in de ogen van het college van B en W een te kostbare investering. Daarbij komt dat de grond in eigendom is van zorginstelling Careaz, die ook geen prioriteit heeft bij een ondergrondse parkeergarage.

Het huidige verzorgingshuis, met 86 zorgappartementen, wordt gesloopt en in het nieuwe Antoniushove komen 104 zelfstandige wooneenheden, met daarbij 24-uurs professionele zorg. De protesterende ondernemers vrezen dat na de herbouw de druk op het centrum van Lichtenvoorde toeneemt en ook de parkeeroverlast toeneemt.

Volgens zorginstelling Careaz is het de ondernemers louter en alleen te doen om de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. De huidige parkeercapaciteit wordt tijdens de nieuwbouw echter uitgebreid.

De Raad van State eiste 44 parkeerplaatsen; naast de bestaande 33 parkeerplaatsen zouden er nog 11 bij moeten komen. Maar dat worden er in totaal 62. Daarom heeft de hoogste bestuursrechter de eis van de ondernemers definitief afgewezen.

Door Omroep Gelderland


Ander nieuws