Header image

Ruim 4 ton provincie voor Activiteitenplein Lichtenvoorde

Lichtenvoorde - De provincie Gelderland heeft een subsidie van € 406.000,- toegekend voor het Activiteitenplein in het centrum van Lichtenvoorde. Wethouder Marieke Frank is blij met deze toezegging: “De subsidie is toegekend vanuit het programma Steengoed benutten van de provincie. De huidige bieb wordt gesloopt en krijgt een plek in de nieuwbouw op de Nieuwmarkt. Ik zie de subsidie als een mooie waardering voor alle inspanningen die we nu plegen rond de Nieuwmarkt. Het Activiteitenplein is daar een belangrijk onderdeel van.”

In het kader van programma Geef Lichtenvoorde Kleur wordt de bibliotheek verplaatst naar de Nieuwmarkt. Op de plek die de bieb achterlaat, wordt een plein gerealiseerd. Er kunnen evenementen plaatsvinden en er kan geparkeerd worden. Daarnaast moet het vooral een openbare ruimte worden waar het fijn vertoeven is als er geen activiteiten zijn, aldus wethouder Frank: “In 2019 heeft een klankbordgroep met behulp van Buro Ontwerp en Omgeving een eerste schets gemaakt.”

De klankbordgroep denkt mee over wat er nodig is om op het plein een evenement of activiteit te kunnen houden. “Daarbij moet je ook denken aan materiaalkeuze, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Ook hebben we de vraag aan de evenementenorganisaties voorgelegd of ze specifieke wensen hebben voor de inrichting van het terrein. Op dit moment werken we toe naar een definitief ontwerp. We hebben ook de tijd om het traject zorgvuldig te lopen.”

Daarmee doelt de wethouder op de andere ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet. “Op dit moment wordt er volop gebouwd op de Nieuwmarkt. Dat moet eerst helemaal klaar zijn. Pas daarna beginnen we met de realisering van het Activiteitenplein. Het streven is dat de huidige bibliotheek eind van dit jaar verhuist naar de nieuwe locatie. Tegen die tijd wordt ook het moment van sloop van de bieb bepaald.

Het is mooi dat we nu echt stappen zetten. Op de Nieuwmarkt wordt gebouwd, de nieuwbouw van woningen aan de Dijkstraat is definitief gegund aan een lokale partij en het Activiteitenplein staat goed in de steigers, mede dankzij de subsidie van de provincie. Lichtenvoorde krijgt steeds meer kleur!”

Meer informatie over het programma Geef Lichtenvoorde Kleur staat op www.geeflichtenvoordekleur.nl.


Ander nieuws