Header image

Start korte cursus ‘Omgaan met dementerenden’ in Groenlo

GROENLO - GGNet Preventie start 17 oktober 2011 samen met de Trajectbegeleider dementie de cursus ‘Omgaan met dementerenden' voor partners, kinderen of andere familieleden/mantelzorgers van dementerenden.

Aan de hand van het cursusmateriaal wordt gesproken over de dementie (vormen, verloop en gevolgen). Verder worden omgangsadviezen gegeven en de bestaande hulpverleningsmogelijkheden nader toegelicht. Herkenning, begrip en het uitwisselen van de eigen ervaringen van de deelnemers staan daarbij centraal. De (verkorte)cursus bestaat uit 4 tweewekelijkse bijeenkomsten. De deelnamekosten zijn € 20,.

“Wel tien keer vraagt hij me hetzelfde en is hij het antwoord steeds na een paar minuten weer vergeten. Dan vraagt hij, als was het voor het eerst, hetzelfde voor de elfde keer weer. Hij wil naar huis, naar zijn thuis met zijn ouders, broers en zussen. Als ik zeg dat zijn thuis hier bij mij is, begrijpt hij het niet en wordt boos.”

Deze ervaring maakt duidelijk dat het zorgen voor een dementerende een zware opgave is. Als u zelf bij deze zorg betrokken bent, kent u waarschijnlijk momenten van machteloosheid, verdriet en onzekerheid. Ook heeft u ongetwijfeld vragen. Bijvoorbeeld over hoe u het beste met de dementerende kunt omgaan. Of welke hulp u kunt inschakelen.

In ons land lijden naar schatting 270.000 mensen aan een vorm van dementie. De meeste dementerenden worden thuis verzorgd. De partner, de kinderen en vaak ook andere familieleden ervaren dagelijks dat deze verzorging veel inspanning en doorzettingsvermogen vereist. Steun, begrip en gerichte informatie is van groot belang. Wanneer u de zorg voor een partner of familielid heeft, betekent dat een grote verandering in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld doordat u met situaties te maken krijgt waar u niet goed raad mee weet; door de emotionele en lichamelijke belasting die deze zorg met zich mee brengt en door de toenemende afhankelijkheid van de dementerende van u als verzorger. Niet altijd krijgt u vanuit uw omgeving hiervoor voldoende steun en begrip. Dat maakt het voor u als de verzorgende soms moeilijk om uw eigen welzijn voldoende in de gaten te houden. Terwijl juist dat welbevinden belangrijk is voor het welzijn van uw partner of vader/moeder.

Voor aanmelding, meer informatie en/of een folder kunt u contact opnemen met: het secretariaat van Preventie, Oost Gelderland & de Liemers, bereikbaar op nummer: (0575) 58 24 50, e-mail: preventie@ggnet.nl of www.ggnet.nl.Ander nieuws