Header image

Startbijeenkomst haalbaarheid Sportboulevard Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Op donderdagavond 6 oktober vond, onder grote belangstelling, de openbare startbijeenkomst plaats voor een haalbaarheidsscan ten behoeve van de nieuwe Sportboulevard in Lichtenvoorde.

 

Zo’n 75 bezoekers waren naar ‘het Zwaantje’ gekomen om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de Sportboulevard, de gemeente en TREEM, het adviesbureau dat de haalbaarheidsscan begeleidt.

 

Namens de stuurgroep van de Sportboulevard opende Karel Kolkman, voorzitter van de Lichtenvoordse IJsvereniging, de bijeenkomst. Hij heette iedereen welkom en gaf aan dat hij enorm trots is op de grote interesse vanuit Lichtenvoorde voor de Sportboulevard. Hij stelde Marieke Bluemer voor die vanuit de gemeente Oost Gelre aangesteld is als projectleider en bedankte de raad en het college nogmaals voor het vertrouwen om dit haalbaarheidsonderzoek ook financieel mogelijk te maken. Een speciaal welkom was er voor wethouder Jos Hoenderboom, die als toehoorder naar de bijeenkomst gekomen was.

 

Marieke Bluemer zette kort uiteen hoe het project verloopt en dat de gemeente de input van alle inwoners uit Lichtenvoorde belangrijk vindt. “Vooral de samenwerking en de gesprekken die vroegtijdig met de buurt gestart zijn is van grote waarde. In nauw overleg met de stuurgroepleden is uit 3 adviesbureaus TREEM als partner voor de haalbaarheidsscan uitgekozen.”

 

Mark Bennenbroek van TREEM gaf een toelichting op het proces van de haalbaarheidsscan. “Beseft u zich ook hoe uniek dit burgerinitiatief vanuit zoveel samenwerkende (sport)organisaties is. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk wordt deze ontwikkeling gevolgd. Wij onderzoeken niet de haalbaarheid, maar vooral HOE een Sportboulevard in Lichtenvoorde gerealiseerd kan gaan worden. Vandaar deze startbijeenkomst om met u, inwoners van Lichtenvoorde in gesprek te gaan.”

 

In de zaal sprak, namens de buurt waar de Sportboulevard gerealiseerd zal gaan worden, een bewoner over de prima gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met zowel de gemeente, de initiatiefnemers als TREEM. “Fijn dat wij vroegtijdig betrokken zijn bij dit initiatief. Wij willen wel aangeven dat wij positief-kritisch zijn en blijven over de ontwikkelingen en ons best zorgen maken over de komst van een Sportboulevard. Wij blijven namens de buurt de ontwikkelingen nauw volgen.”  

 

Er was ook nog een ander idee om ook nog naar alternatieve plekken binnen Lichtenvoorde te kijken dan de huidige plek. Marieke Bluemer gaf hierbij duidelijk aan dat dít onderzoek zich richt op de huidige locatie.

 

Dat de Sportboulevard leeft mag duidelijk zijn. Na afloop van het officiële gedeelte gingen diverse aanwezigen nog in gesprek met de stuurgroepleden. Er lagen ook formulieren om zaken die de aanwezigen bezig houden op te schrijven zodat de initiatiefnemers van de Sportboulevard hiermee rekening kunnen houden.

 

Voor ons als initiatiefgroep was het een waardevolle openbare bijeenkomst.

 

Men vraagt inwoners uit Lichtenvoorde, indien men niet aanwezig kon zijn op deze avond en toch zaken kwijt willen hen te berichten. Dit kan via de Facebookpagina Sportboulevard Lichtenvoorde of via e-mail aan deelnemers@sportboulevardlichtenvoorde.nl.

 Ander nieuws