Header image

Thema-avond over de energietransitie in de Achterhoek

LICHTENVOORDE - Woensdag 13 februari organiseren IVN en KNNV Oost-Achterhoek een thema-avond over de energietransitie in de Achterhoek. Spreker: Arjan van Unnik.

De thema-avond vindt plaats in Den Diek, Dijkstraat 30,  7131DP, Lichtenvoorde.

Aanvang: 20.00 uur, einde 22.00 uur.

Kosten: voor leden van KNNV of IVN €3,-, niet leden €5,-.

Achterhoekse gemeenten streven naar een energieneutrale Achterhoek in 2030, althans wat betreft de gebouwde omgeving. In Winterswijk heeft de gemeenteraad dit voornemen vastgelegd in de Energievisie van juni 2017. Er is een Energietafel opgericht om een breed gedragen advies op te stellen over de manier waarop dit bereikt kan worden.

De spreker van deze avond, Arjan van Unnik, is lid van deze energietafel. Hij brengt veel kennis mee uit zijn beroepscarrière. Hij werkte meer dan dertig jaar bij Shell, laatstelijk als hoofd kennismanagement wereldwijd.

Belangrijke vragen komen voorbij op deze avond:

Hoe krijgt u uw huis energieneutraal, welke methoden zijn er en wat is wel of niet redelijk haalbaar? Van Unnik spreekt hier met kennis uit eigen ervaring, want hij bouwde zelf zijn energiezuinige huis, en zou dat met de kennis van nu anders doen om tot een geringere CO2-uitstoot te komen.

Vervolgens kijken we naar de hele regio: moeten we energieneutraal zijn of is de grootst mogelijke reductie van de CO2-uitstoot toch een verstandiger en meer duurzame doelstelling? Welke problemen verwachten we bij het transporteren van elektriciteit van zonnevelden en windmolens bij overschotten (in de zomer, als we niet verwarmen) en tekorten (in de winter, als de kachel of warmtepomp staat te loeien). Hoe staat het met de mogelijkheid om energie op te slaan? Hoe staat het met de kosten van de benodigde maatregelen, opwekinstallaties etc. in verhouding tot beschikbare subsidies? Wat is voor onze regio wel of niet haalbaar?

Arjan van Unnik zal veel met cijfers aantonen. Dit belangrijke debat zal niet alleen gevoerd worden met slogans over nut en noodzaak van de energietransitie, maar ook met praktische hedendaagse kennis van zaken. En debat is op deze thema-avond zeker mogelijk!

Informatie: Ton Reerink: tel. 0649938223; email: reerink.fam@gmail.com

 

Gesprek met Ton Reerink:
Ander nieuws