Header image

Themabijeenkomst Gewoon passend onderwijs in Lievelde

LIEVELDE - Op woensdag 23 april a.s. wordt bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde van 20.00 – 22.00 uur een informatieavond gehouden voor ouders van kinderen met een beperking. Onderwerp deze avond is ‘Gewoon passend onderwijs?!’.

Kinderen met een beperking of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een reguliere school. Vanaf 1 augustus 2014 wordt de nieuwe Wet passend onderwijs ingevoerd en worden scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een passende onderwijsplek kan geboden worden op de eigen school, een andere reguliere school in de regio of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Als gevolg van de invoering van deze wet verandert ook de financiering rond het passend onderwijs en zullen scholen in regionale verbanden meer (moeten) gaan samenwerken om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Wat betekent dit voor u en uw kind?

De heren A. Kreunen en T. Edelbroek, vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden Brevoordt en Slinge-Berkel, geven deze avond uitleg en zullen ingaan op uw vragen. Alle ouders en verzorgers uit de regio die belangstelling hebben voor dit onderwerp zijn van harte welkom vanaf 19.45 uur! Net als een ieder die te maken heeft met een kind met een beperking en/of speciaal geïnteresseerd is in het onderwerp.

Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur; aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt gehouden in Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde. Voor meer informatie belt u naar VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 820000.Ander nieuws