Header image

Verpaupering Dijkstraat had eerder aangepakt kunnen worden

LIEVELDE - Er had al veel eerder een scherper plan moeten liggen voor de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Die conclusie trekken veel politieke partijen in Oost Gelre maandagavond tijdens het debat van 'De Gelderlander' bij Erve Kots in Lievelde.

Volgens Nieuwe Liberalen had het plan voor de verpaupering aan de Dijkstraat al lang gerealiseerd moeten worden. "Teveel control zucht, anders waren we al lang klaar geweest", aldus lijsttrekker Gerard Klein Gunnewiek. Richard Klein Tank van de PVDA vind dat het ook allemaal wat eerder had gekund en dat met name de woningcorporaties het in deze laten afweten. Zelfs coalitiepartij CDA steekt de hand in eigen boezem. Lijsttrekker Jos Hoenderboom: "Er had eerder een scherper plan kunnen liggen, dat geef ik eerlijk toe". Volgens OOG valt het allemaal nog wel mee in het centrum van Lichtenvoorde. "Er is al veel gedaan rondom kunst", aldus lijsttrekker René Hoijtink. "In Groenlo duurde het 'Programma Stad Groenlo' ook wat langer. OOG wil stimuleren en faciliteren.

Megastallen Harreveld
De motie van het CDA onlangs in de gemeenteraad tegen de komst van twee megastallen in Harreveld bleek ook maandagavond onderwerp van gesprek. Volgens Nieuwe Liberalen is de CDA geen betrouwbare partner meer nu het tussentijds het bestemmingsplan verandert. Hoenderboom reageert hierop dat het CDA vanaf het begin gezegd heeft dat de partij pas een beslissing neemt als er meer informatie bekend is. Na een objectief besluit vond het CDA dat de megastallen niet op dit moment gebouwd kunnen worden en ook niet op deze plek. Volgens de PVDA geven deze rapporten niet de basis om een goed besluit te nemen. De VVD vind dat de nadruk juist gelegd moet worden op het gesprek met de buurtbewoners. Lijsttrekker Bart Porskamp: " Met de buurt moet je kijken welke oplossingen er mogelijk zijn en wat haalbaar is. Luisteren naar wat de mensen er over te zeggen hebben." OOG is voorstander van grondgebonden bedrijven, waarbij de productie van een agrarisch bedrijf geheel of hoofdzakelijk afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde grond in de directe omgeving van het bedrijf.

Mestvergister Laarberg
Ook gingen de lijsttrekkers in debat over de te bouwen mestvergister op industrieterrein De Laarberg in Groenlo. De mestvergister moet de grootste worden in Europa. Voorlopig is de financiering van de mestvergister nog niet rond en lopen er nog tal van onderzoeken. De PVDA is fel tegen de komst van de grote 'mestfabriek'. Richard Klein Tank: " Ik ben onlangs in Goor geweest en daar loopt een mestvergister goed. In Groenlo wil men er één bouwen die vijftien keer zo groot is. Die mestconcentratie is te groot voor Groenlo. Ook Nieuwe Liberalen is tegen de komst van de mestvergister en hoopt dat de inwoners van Groenlo straks nog goed kunnen slapen door de geur die de mestvergister uitstoot. Volgens de VVD kan er lang en breed over gepraat worden, maar is vooral de provincie Gelderland nu aan zet. Porskamp: " Wij hebben het bestemmingsplan goed gekeurd, de provincie moet nu maar bepalen wat er past binnen de normen."

Basisscholen open of juist dicht doen in Oost Gelre?
Door de krimp daalt het aantal leerlingen op de basisscholen in Oost Gelre en worden scholen kleiner. Vooral in de kleine kernen is dit al goed te merken. Lijsttrekker René Hoijtink van OOG (op dit moment verantwoordelijk wethouder onderwijs) geeft nogmaals aan dat de gemeente helemaal niet gaat over het open houden of dicht doen van basisscholen. Hoijtink: "De schoolbesturen zijn nu aan zet." Andere partijen vinden dat er indirect wel degelijk invloed uitgeoefend kan worden op het in stand houden van een basisschool. Richard Klein Tank (PVDA): "Je moet pro-actief de discussie voeren met scholen." De VVD ziet hier met name ook een rol weggegelegd voor de dorpsbelangenorganisaties. Volgens Jos Hoenderboom van het CDA is dat goede overleg er al tusssen de DBO's en de gemeente. "Kleine kernen willen de school behouden, dat is prima als de kwaliteit ook goed is", aldus Hoenderboom. D66 vindt dat basisscholen in de kleine kernen gebaat zijn met een kleine kern die leefbaar blijft.


Aan het einde van debat werd de partijen gevraagd naar de toekomstige zetelverdeling in de gemeenteraad van Oost Gelre. Nieuwe Liberalen, D66 en PVDA denken dat ze drie zetels kunnen halen, de VVD en OOG denken aan zes zetels. Het CDA riep zelfs acht zetels. "Dat is realistisch", aldus lijsttrekker Jos Hoenderboom.Ander nieuws