Header image

Vestingdagen geven kleur aan Groenlo in 2013

GROENLO - In 2013 zullen de vier Vestingdagen die Groenlo Vestingstad Promotion mag organiseren kleur geven aan Groenlo. Op 30 April zal de eerste Vestingdag worden gehouden met als thema ‘Kinderpret’. Zondag 2 juni zal het thema zijn ‘Groenlo in beweging’ met als blikvanger de grote spinning marathon voor een goed doel. Zondag 30 Juni zal de vestingdag gecombineerd worden met het Korenfestval van Inter Nos en het thema zal dan zijn ‘Groenlo daar zit muziek in’. En tot slot zal op zondag 14 Juli tijdens de laatste vestingdag de 3e editie gehouden worden van het NK beugelen. Het thema is dan ‘Groenlo, stadje van plezier’. De komende tijd zal worden benut op het programma in elkaar te zetten. Het beloven weer prachtige vestingdagen te worden. Noteer de data vast in uw agenda.Ander nieuws