Header image

Voormalig vuilstortterrein Groenlo heet vanaf nu Het Pand

GROENLO - Het College van B&W heeft besloten om het terrein aan de Borculoseweg in Groenlo, waar nu een supermarkt gepland is, de naam Het Pand te geven. Het college komt daarmee tegemoet aan de wens van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo.

Het terrein bij de kruising van de Borculoseweg en de Halve Maanweg staat bij de meeste inwoners bekend als een voormalige vuilstort. Het wordt op dit moment herontwikkeld voor de vestiging van een supermarkt. De oudheidkundige vereniging zocht voor de naamgeving vooral de verbinding met het verre verleden van het terrein, terug naar de 16e eeuw.

In die tijd stond er op die locatie een watermolen, gevoed door de Slinge en de stadsgracht. Om de watertoevoer naar de molen te garanderen werd een vijver aangelegd die dienst deed als stuwmeer. Dit stuwmeer werd ook wel Het Pand genoemd. De watermolen stortte in 1890 in tijdens een zware storm en werd niet herbouwd.

Met de naamgeving Het Pand wordt de link met de geschiedenis van Groenlo en de watermolen gelegd, zoals op meer plaatsen in Groenlo is gebeurd. Wie meer wil weten over het verleden van Het Pand kan bij de oudheidkundige vereniging een recent boekje aanvragen met beschrijving van straatnamen van De Brouwerij, De Woerd en Het Pand (te bevragen bij het secretariaat dhr. H. Garstenveld, tel. 461818). Een deel van de tekst staat ook op de website van de gemeente: www.oostgelre.nl.Ander nieuws