Header image

Voorstel huisvesten gemeentelijke organisatie onder 1 dak

LICHTENVOORDE - De gemeentelijke organisatie in Lichtenvoorde is verspreid over drie gebouwen: gemeentehuis, de Rabobank en de naastgelegen villa. Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om dit terug te brengen naar één locatie: het gemeentehuis. Dat moet dan wel aangepast en verbouwd worden.

Wethouder Karel Bonsen: "Door terugloop van formatie hebben we minder ruimte nodig dan voorheen. Ook willen we Het Nieuwe Werken doorvoeren. Door de organisatie te huisvesten in één gebouw (gemeentehuis Lichtenvoorde) kunnen we besparen op kosten en maken we efficiënter gebruik van de ruimte. Ook kunnen we een duurzaamheidsslag maken."

Het voorstel houdt in dat het woonhuis naast het oude TPG-gebouw, de Rabobank en de villa worden afgestoten. Het gemeentehuis wordt door middel van een verbouwing geschikt gemaakt voor huisvesting van de gehele gemeentelijke organisatie. Het voorstel voorziet ook in het realiseren van een uitbreiding op de begane grond. Voor de verbouwing en uitbreiding vraagt het college eenmalig een krediet aan de gemeenteraad.

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is één van de meest effectieve manieren om duurzaam te (ver)bouwen. De huidige gebouwen zijn niet duurzaam. “Het verbouwen van het gemeentehuis biedt ons de kans om het gebouw energiezuiniger en daarmee duurzamer te maken. Door het invoeren van een flexibel kantoorconcept kunnen we uit met minder werkplekken en kunnen deze ook effectiever worden ingezet” zegt wethouder Karel Bonsen.

In alle drie gebouwen is op korte termijn renovatie en groot onderhoud noodzakelijk. Er is op dit moment al sprake van achterstallig onderhoud. Bepaalde technische installaties moeten bijvoorbeeld worden vernieuwd en het interieur is na bijna 20 jaar toe aan een opknapbeurt. Ook zijn er aanpassingen nodig in de publiekshal van het gemeentehuis, voor verbetering van de dienstverlening en het aanpassen van de werkplekken daar zodat deze aan Arbo- en veiligheidseisen voldoen.

Wethouder Karel Bonsen: “Door het afstoten van het woonhuis naast het oude TPG-gebouw, de Rabobank en villa en het in één gebouw huisvesten van de gemeentelijke organisatie kunnen de gemeentelijke lasten voor inwoners worden beperkt. Huisvesting in één gebouw leidt tot een kostenbesparing en tot lagere exploitatielasten. In het eerste jaar levert dit al een voordeel op van € 45.000. Dat komt onder andere doordat de maandelijks terugkerende kosten veel lager zijn vanwege de verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.”

De kosten gaan wel voor de baat uit. Daarom vraagt het college voor de verbouwing en aanpassing van het gemeentehuis een krediet van € 4,9 miljoen. Wethouder Bonsen: “Dat is een forse investering op dit moment, maar verantwoord als je kijkt naar de lange termijn. De kosten die verbouwing en uitbreiding met zich meebrengt - opgeteld met de kosten van het onderhoud - zijn nog steeds lager dan de huidige kosten.”

Het voorstel wordt op 27 november in de Commissie Maatschappij en Bestuur behandeld. Op 18 december neemt de gemeenteraad een besluit. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.Ander nieuws