Header image

Vouchersysteem voor Huishoudelijke Hulp Toelage

LICHTENVOORDE - Voor inwoners die als gevolg van een hoge eigen bijdrage afzien van hulp in het huishouden is een tijdelijke regeling in het leven geroepen door het ministerie van VWS: de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp in het huishouden inkopen. Op deze wijze wordt geprobeerd de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben besloten in de uitvoering van de HHT samen te werken. Zij maken daarbij gebruik van een digitaal systeem waarmee inwoners zogenoemde 'Diensten-vouchers' kunnen kopen. Een Dienstenvoucher staat gelijk aan één uur huishoudelijke hulp.

Tijdelijke regeling
Gemeenten krijgen in 2015 en 2016 extra budget voor een HHT-regeling. De gemeenten bepalen zelf hoe zij de regeling inzetten en wie ervoor in aanmerking komen. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk – die al met elkaar samenwerken binnen de Wmo en de Jeugdhulp – hebben besloten de uitvoering van de HHT-regeling gezamenlijk op te pakken. Over het bieden van de huishoudelijke hulp bij inwoners zijn afspraken gemaakt met de eerder gecontracteerde partijen voor de maatwerk-voorziening Huishoudelijke Hulp 1 en Huishoudelijke Hulp 2.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de HHT in de gemeenten Aalten, Oost Gelre of Winterswijk moeten inwoners aan één van deze voorwaarden voldoen:

-  de inwoner komt op grond van beperkingen wel in aanmerking voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 1 of 2, maar ziet daar door de hoge eigen bijdrage van af;

-  de inwoner is na een herindicatie in 2015 de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 1 of 2 kwijtgeraakt.

In de gemeenten Aalten en Winterswijk kunnen ook mantelzorgers die geregistreerd staan bij VIT-hulp bij mantelzorg een beroep doen op de regeling om hen te ontlasten bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken.

Wat kost HHT voor inwoners?
Inwoners van Winterswijk kunnen maximaal drie uur huishoudelijke hulp per week inkopen. Inwoners van Aalten en Oost Gelre maximaal twee uur per week. Zij betalen hiervoor € 9,50 per uur. De gemeente vult dit aan met € 12,50 per uur. Het tarief voor 2016 wordt later dit jaar vastgesteld. Inwoners betalen voor HHT geen eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hoe werkt het?
HHT wordt geregeld via Dienstenvouchers. Deze vouchers (1 voucher = 1 uur Huishoudelijke Hulp) worden via een speciaal hiervoor ingericht online systeem aangeboden en afgerekend. Om Dienstenvouchers te kunnen kopen, is registratie noodzakelijk. Inwoners kunnen zich hiervoor melden bij het zorg- of Wmo-loket in hun gemeente.Ander nieuws