Header image

Vrienden van Antoniushove 25 jaar in de bres voor ouderen

LICHTENVOORDE - Het 25 jaar geleden dat de Vrienden van Antoniushove de eerste vergadering hielden. Volgens Jan Oolthuis, bestuurslid van het eerste uur, zijn de Vrienden toen begonnen als een soort vriendenkring. Ze hielden zich bezig met de ontvangen legaten en erfenissen aan woonzorgcentrum Antoniushove en zochten daar een goede bestemming voor. Dat moest een onafhankelijke commissie doen. De eerste bestemming was een wandelpad rond Antoniushove. “Dat ouderen een klein ommetje kunnen maken zoals ze dat vroeger deden om hun boerderij, kan zoiets essentieels zijn voor hun welbevinden, dat wil je niet weten”, legt hij uit.

Onmisbaar goed doel geworden
Inmiddels is de vriendenkring van toen, een onmisbaar goed doel geworden. De 2500 gulden, het bedrag dat nodig was voor het ommetje, is een schril contrast met de geschonken rolstoelbus, de thuisbioscoop en de laatst gedane schenking voor een tovertafel. De financiële bijdrage van de Stichting hieraan is noodzakelijk geworden. Het Rijk vergoedt of subsidieert zoiets niet. Jan Oolthuis: “In Antoniushove, Hof van Flierbeek en Patronaatshof wonen veelal dementerenden. Mooi toch, dat het geld dat de mensen in Lichtenvoorde en de kerkdorpen ons schenken gebruikt wordt om het leven van deze ouderen te veraangenamen?”

Voor het goede doel activiteiten ontplooien
Voor de aanschaf van deze middelen is geld nodig dat de Vrienden van Antoniushove verkrijgt uit donaties, legaten en activiteiten. De Boeken- en Platenbeurs is daar een voorbeeld van. “We hebben ook een keer een antiekveiling gehouden. Voor 100 gulden kreeg je een hele gezellige avond. Per opbod werden de spullen verkocht. De actie heeft een grote aanzet gegeven voor de aankoop van een rolstoelbus”, vertellen Jan Oolthuis en huidig voorzitter Frans Ticheloven. Deze laatste persoon heeft als oud-raadslid veel contacten met het bedrijfsleven opgedaan. Ticheloven vervolgt: “Het aantal donateurs is op dit moment 600. Ons streven is om komend jaar 800 donateurs te halen, bedrijven en particulieren.”

Meehelpen of steunen?
De stichting Vrienden van Antoniushove geeft financiële steun aan ouderen die in Lichtenvoorde wonen. Het geld dat de stichting bijeenbrengt, wordt ingezet om het verblijf in de woonzorgcentra van Careaz te veraangenamen. Op Facebookpagina kunt u de stichting volgen in wat zij zoal voor de ouderen uit Lichtenvoorde en omstreken doen. Wilt u het mooie werk van de Vrienden van Antoniushove helpen steunen? Neem contact op met de voorzitter Frans Ticheloven via e-mail: frans.ticheloven@gmail.com of via telefoonnummer 0544 - 37 75 55.Ander nieuws