Header image

Weer nieuwe Stichting in de Achterhoek

GROENLO - De initiatiefnemers van het Taalcafé Groenlo hebben een stichting opgericht, waarmee het Taalcafé een stevige organisatorische basis krijgt. De stichting is echter niet alleen voor het Taalcafé in het leven geroepen, ook andere sociale initiatieven die ontmoeting en ontwikkeling centraal hebben, kunnen onder de paraplu van de Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost-Achterhoek vanaf het begin professioneel opgezet worden.

 

Op 7 augustus is de akte voor de stichting bij Notariskantoor Roerdink en Stevelink ondertekend door de dames van het eerste uur: Anita Overkamp, Inge Reijrink en Linda van der Berg. De Groenlose notaris Edwin Roerdink ondersteunt de doelstelling van de stichting en bood de diensten van zijn kantoor vrijwel kosteloos aan om de stichting een goede start te kunnen geven.

 

Bij het oprichten van het Taalcafé  en het opzetten van de organisatie, werd het duidelijk dat een stichting als rechtsvorm noodzakelijk is om alles rondom de organisatie goed en duurzaam te regelen. De wijze van opzet van het Taalcafé sprak veel betrokken organisaties (o.a. gemeente Oost Gelre en Sociaal Cultureel Centrum De Bron / De Mattelier) aan, waarbij vaak gezegd werd: “Daar zouden jullie meer mee moeten doen!” Ook andere ideeën werden aan de coördinatoren van het Taalcafé voorgelegd en zij zagen kansen om op dezelfde wijze meerdere  initiatieven op te gaan zetten, waarbij gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten met eenzelfde interesse of ontwikkelbehoefte. Dit kan breder zijn dan alleen taaloefening met anderstalige nieuwkomers. Uiteindelijk is gekozen voor de Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost-Achterhoek, waarbij de activiteiten – zoals het Taalcafé – met een eigen organisatiestructuur vanuit het centrale bestuur van de stichting gecoördineerd kunnen worden.

 

De Bron ondersteunt het Taalcafé en deze nieuwe stichting, omdat het volledig bij de doelstelling van nu De Bron en straks De Mattelier past; sociale ontmoetingen waarbij alle inwoners van Groenlo en omstreken welkom zijn. Zeker nieuwkomers kunnen snel onderdeel van de maatschappij worden, wanneer zij deelnemen aan de activiteiten die in de huiskamer van Groenlo worden georganiseerd – zoals het Taalcafé een van die activiteiten is waar Nederlands wordt geoefend en nieuwe vrienden worden gemaakt.

 

De Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost-Achterhoek richt zich op meerdere specifieke doelgroepen, die herkenning zoeken, hun sociale netwerk willen vergroten en eenzaamheid verkleinen, waarbij de ontwikkeling centraal staat. Het ontmoeten van gelijkgestemden en het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en inzicht staat hierin centraal. Iedereen draait prettig mee in de maatschappij.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Anita Overkamp, Inge Reijrink en Linda van der Berg, via ontmoetenontwikkel@gmail.com of www.facebook.com/ontmoetenontwikkelAnder nieuws