Header image

Werkzaamheden bouw supermarkt in Groenlo van start

GROENLO - Binnenkort wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de realisering van de Aldi supermarkt aan de Borculoseweg. De eerste stap is het saneren van het terrein. Dat gaat gepaard met een tijdelijke afsluiting van de Borculoseweg. Op donderdag 30 augustus is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloop in het Stadhuis in Groenlo, waar u informatie kunt krijgen over de werkzaamheden en hoe die worden uitvoerd.  
Het terrein van de Aldi supermarkt betreft een voormalige vuilstortplaats. In 2009 en 2010 is er met verschillende belangengroepen overlegd, zoals de Stichting Mooi Groenlo en de Klankbordgroep Stadspark Grolse Weiden. In die periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de vuilstort en de mate van verontreiniging. Op verzoek van de Oudheidkundige vereniging heeft het terrein in 2011 de officiële naam Het Pand gekregen. Het is een verwijzing naar de watermolen die er gestaan heeft. Het stuwmeer dat de molen van water voorzag had de naam Het Pand. In 2011 is het bestemmingsplan vastgesteld. Dat maakt de realisering van de supermarkt mogelijk. Inmiddels is het bestek opgesteld voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Tijdens de inloopavond op 30 augustus wil de gemeente Oost Gelre u graag informeren om welke werkzaamheden het gaat, wanneer ze worden uitgevoerd en welke hinder het mogelijk kan veroorzaken. Verder zal worden uitgelegd welke maatregelen met betrekking tot de veiligheid en bereikbaarheid worden getroffen. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door  Rouwmaat Groep uit Groenlo. Op de inloopavond is ook een deskundige van dat bedrijf aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast is een onafhankelijke milieukundige aanwezig die het project begeleidt.


Ander nieuws