Header image

Werkzaamheden wateropgave Lichtenvoorde van start

LICHTENVOORDE - In 2010 had Lichtenvoorde te maken met ernstige wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre willen dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Na een intensieve voorbereiding startten eind november de eerste werkzaamheden.

Baks Civiel- en Cultuurtechniek uit Borculo is begonnen met het graven van de eerste retentie (wateropvang) aan de Nieuwendijk. De totale werkzaamheden duren afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer 6 maanden.
 

Drie retentiegebieden en twee bypasses

Er worden drie retentiegebieden gegraven: aan de Weijenborgerdijk, vlakbij de Visserijdijk/Eikendijk en vlakbij de Nieuwendijk. Ook worden er twee bypasses aangelegd die het water uit de Weijenborgerbeek, de Vragenderbeek en de Visserijbeek bij extreme neerslag om Lichtenvoorde heen gaan leiden. Voor de aanleg van de bypasses worden nieuwe watergangen gegraven, een groot aantal duikers aangelegd en/of vervangen en worden nieuwe stuwen geplaatst.

Foto: Op 20 december gaven heemraad Peter Schrijver en wethouder Vincent van Uem het officiële startsein voor de uitvoering nabij de Nieuwendijk
 

Wandelpaden

De nieuwe retentiegebieden en onderhoudspaden zijn straks toegankelijk voor wandelaars. Bij alle retenties komen wandel- en/of struinpaden. Direct na de aanleg zal er misschien nog niet veel te zien zijn, maar in de maanden na de uitvoering raakt het gebied langzaam begroeid. De terreinen worden beheerd als schraal grasland. Daarmee bieden ze voldoende berging voor extreme neerslag, maar is er ook een meerwaarde voor flora en fauna.
 

Afstemming met betrokkenen

Logo BesselinkschansDe ontwerpen zijn tot stand gekomen in afstemming met de betrokkenen bij het gebied. Zo zijn de plannen uitvoerig besproken in de themagroepen Landschap en Water rondom de Visie Besselinkschans. In het voorjaar hebben het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre de benodigde procedures voor het plan doorlopen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De plannen worden uitgevoerd op de wijze waarop ze zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond dit voorjaar.
 

Klimaat Klaor?!

Door klimaatverandering nemen extremen in het weer toe. Niet alleen is er soms teveel water; er komen ook meer periodes met hitte en droogte. Ook het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde heeft steeds meer te maken met klimaatverandering. Daarom hebben waterschap, gemeente, provincie en LTO gezamenlijk de pilot Klimaat Klaor?! opgestart. Onder aanvoering van gebiedsmakelaar Richard Trenning zetten betrokkenen uit het gebied zich samen in om mooie plannen en ideeën uit het gebied te versnellen. Deze dragen bij aan het verder klimaatbestendig maken van het gebied. Richard Trenning is te bereiken via tel. 06 – 23 46 56 29 of r.trenning@wrij.nl(link stuurt een e-mail).
 

Meer informatie

Meer informatie over de verbetering van het watersysteem Lichtenvoorde is te vinden op de websites www.wrij.nl(externe link) en www.besselinkschans.nl(externe link). Via http://besselinkschans.nl/water/bijeenkomsten(externe link) kunt u het inrichtingsplan en de maatregelenkaart vinden. Beide documenten geven een uitgebreide toelichting en onderbouwing op het ontwerp. Ook vindt u daar een overzichtskaart van de uitvoering. Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met projectleider Dorine Spanjers. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 54 13 92 74 of via e-mail d.spanjers@wrij.nl(link stuurt een e-mail).

Logo Europese UnieHet project wordt medegefinancierd door het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

 Ander nieuws