Header image

Wethouder overhandigt eerste Beeldende Box Oost Gelre

OOST GELRE- Op vrijdag 17 juli kwam wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre naar de tijdelijke huis-vesting van Careaz Antoniushove aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde. De bezoekers van de dagzorg heb-ben het gebouw vanaf 14 juli als eersten in gebruik genomen. Een mooi moment voor de wethouder om een Beeldende Box uit te reiken namens Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

Door de coronacrisis zijn juist de ouderen extra hard getroffen. Veel van wat kleur geeft aan hun dagelijks leven is weggevallen. Met name de ouderen met dementie dreigen in de vergeethoek te geraken. Activitei-tenbegeleiders van woonzorgcentra gaven aan dat ze dringend behoefte hebben aan nieuwe, kunstzinnige ideeën voor deze specifieke groep. Gelukkig hebben Achterhoekse kunstenaars veel in huis en op verzoek van Lang Leve Kunst van de Gruitpoort en Boogie Woogie Cultuurcentrum hebben zij tal van kleine op-drachten ontwikkeld. Zo is de Beeldende Box ontstaan, een doos boordevol beeldende opdrachten en materialen om, samen met begeleiders, deze zomer creatief aan de slag te gaan.
De Gruitpoort en Boogie Woogie zijn beiden actief binnen de themalijn participatie van het pact waarbij kunst- en cultuuractiviteiten worden ingezet om welzijn te bevorderen. Hierbij zijn vele vrijwilligers betrok-ken.

Wethouder Hoenderboom gaf aan dat juist in deze periode kunst- en cultuuractiviteiten zo belangrijk zijn voor het welzijn en de leefbaarheid binnen onze samenleving. Sociale interactie en de befaamde Achter-hoekse naoberschap mag daarbij als belangrijk punt genoemd worden. Het omzien naar elkaar is in deze moeilijke tijd weer door menigeen uitgedragen. Dat kan Mireille Wopereis van Careaz beamen;” De bewo-ners van Antoniushove zijn door de inwoners van Lichtenvoorde en omgeving zeker niet vergeten”. Prachti-ge activiteiten werden in de open lucht uitgevoerd en daarnaast werden bloemen en gebak afgeleverd”. Ook de andere medewerkers van Antoniushove, Rienke Vreman, Manon Huinink en Ursula Spijkers hebben dit ervaren en zijn er namens de bewoners dankbaar voor.

Met veel plezier overhandigde wethouder Hoenderboom de Beeldende Box aan de medewerkers van Careaz Antoniushove die blij waren met deze box vol met aan de zomer gerelateerde activiteiten.

Binnenkort deelt het Cultuur- en Erfgoedpact in alle Achterhoekse gemeenten de Beeldende Box uit aan de woonzorgcentra, 70 boxen totaal! Het project de Beeldende Box is mogelijk dankzij het Fonds Sluy-terman van Loo, Stichting RCOAK en het Oranjefonds.

Bekijk hieronder de foto's



200717 Uitreiking Beeldende Box bij Careaz Antoniushove.jpg

Ander nieuws